Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Pražák, A. and Müller, L. and Šmídl, L. : Real-time decoder for LVCSR system . The 8th world multi-conference on systemics, cybernetics and informatics : vol. VI : image, acoustic, signal processing and optical systems, technologies and applications, p. 450-454, International Institute of Informatics and Systemics, Orlando, Florida, 2004.

Abstrakt

In this paper, LVCSR system implementation using lexical trees and bigram language model is proposed. The described recognition network structure and decoding technique allow continuous speech recognition with vocabulary up to 40000 words and discrete speech recognition up to one million words in real-time. The results of many experiments are presented.

Abstrakt v češtině

V tomto článku je popsána implementace LVCSR systému používajícího lexikální stromy a bigramový jazykový model. Navržená struktura rozpoznávací sítě a dekódovací technika umožňuje rozpoznávání souvislé řeči do 40000 slov a diskrétní řeči do jednoho miliónu slov v reálném čase. Prezentovány jsou také výsledky mnoha experimentů.

Detail publikace

Název: Real-time decoder for LVCSR system
Autor: Pražák, A. ; Müller, L. ; Šmídl, L.
Název - česky: Real-time dekodér pro LVCSR systém
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 18.7.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: The 8th world multi-conference on systemics, cybernetics and informatics : vol. VI : image, acoustic, signal processing and optical systems, technologies and applications
Strana: 450 - 454
ISBN: 980-6560-13-2
Nakladatel: International Institute of Informatics and Systemics
Místo vydání: Orlando, Florida
Datum: 18.7.2004 - 21.7.2004
/ /

Klíčová slova

LVCSR system, lexical tree, bigram language model, recognition network decoder, discrete speech

Klíčová slova v češtině

LVCSR systém, lexikální strom, bigramový jazykový model, dekodér rozpoznávací sítě, diskrétní řeč

BibTeX

@INPROCEEDINGS{PrazakA_2004_Real-timedecoderfor,
 author = {Pra\v{z}\'{a}k, A. and M\"{u}ller, L. and \v{S}m\'{i}dl, L.},
 title = {Real-time decoder for LVCSR system},
 year = {2004},
 publisher = {International Institute of Informatics and Systemics},
 journal = {The 8th world multi-conference on systemics, cybernetics and informatics : vol. VI : image, acoustic, signal processing and optical systems, technologies and applications},
 address = {Orlando, Florida},
 pages = {450-454},
 ISBN = {980-6560-13-2},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PrazakA_2004_Real-timedecoderfor},
}