Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Pražák, A. and Ircing, P. and Müller, L. : Language Model Adaptation Using Different Class-Based Models . SPECOM 2007 Proceedings, p. 449-454, Moscow State Linguistic University, Moscow, 2007.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

The paper presents two different methods for adding previously unseen words into the LVCSR system. Both methods employ the principles of class-based language modeling – the first one exploits task-specific knowledge, the second one is fully automatic and task independent. Extensive test of the proposed language models in the real-time ASR system showed that both techniques provide a consistent improvement in terms of recognition accuracy. Moreover, the contributions from both methods appear to be additive, yielding a total improvement of up to 2 % absolute.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje dvě rozdílné metody pro přidávání neviděných slov do LVCSR systému. Obě metody používají principy třídových jazykových modelů - první metoda využívá znalosti závislé na úloze, druhá metoda je plně automatická a na úloze nezávislá. Rozsáhlé experimenty navržených jazykových modelů na ASR systému pracujícím v reálném čase ukazují, že obě techniky poskytují zlepšení přesnosti rozpoznávání. Navíc příspěvky obou dvou metod lze kombinovat, což vede k celkovému absolutnímu zlepšení až 2 %.

Detail publikace

Název: Language Model Adaptation Using Different Class-Based Models
Autor: Pražák, A. ; Ircing, P. ; Müller, L.
Název - česky: Adaptace jazykových modelů s využitím různých třídových modelů
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 15.10.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: SPECOM 2007 Proceedings
Strana: 449 - 454
ISBN: 6-7452-0110-x
Nakladatel: Moscow State Linguistic University
Místo vydání: Moscow
Datum: 15.10.2007 - 18.10.2007
/ 2008-10-17 14:15:32 /

Klíčová slova

ASR, LVCSR, HMM, real-time, class-based language model, morphological tag

Klíčová slova v češtině

ASR, LVCSR, HMM, reálný čas, třídový jazykový model, morfologická značka

BibTeX

@INPROCEEDINGS{PrazakA_2007_LanguageModel,
 author = {Pra\v{z}\'{a}k, A. and Ircing, P. and M\"{u}ller, L.},
 title = {Language Model Adaptation Using Different Class-Based Models},
 year = {2007},
 publisher = {Moscow State Linguistic University},
 journal = {SPECOM 2007 Proceedings},
 address = {Moscow},
 pages = {449-454},
 ISBN = {6-7452-0110-x},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PrazakA_2007_LanguageModel},
}