Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Přibil, J and Přibilová, A : Czech and Slovak Speaking Voice Communicator Based on PDA/Smartphone Device for Handicapped People . 2012 International Conference on Applied Electronics, p. 219-222, Plzeň, Česká republika, 2012.

Další informace


IEEEXplore

Abstrakt

The paper describes the developed Czech and Slovak speaking electronic voice communicator based on a PDA/Smartphone device equipped with a larger touchscreen. For using by people with disability of fine motor skills the communicator, in addition, enables function control with the help of wirelessly connected external buttons. Communication is performed by playing of pre-prepared speech phrases in wave files, or the speech signal is immediately generated by the implemented text-to-speech system. This realization fulfills the condition of low-cost solution which is the most important option for handicapped people.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje vyvinutý česky a slovensky mluvící elektronický hlasový komunikátor založený na PDA/Smartphone zařízení vybaveného větším dotykovým displejem. Předpokládá se jeho použití osobami s postižením jemné motoriky, proto je navíc umožněno ovládání pomocí bezdrátově připojených externích tlačítek. Komunikace se provádí tím, že zařízení přehrává předem připravené řečové fráze ve wave souborech, nebo je řečový signál generován pomocí implementovaného text-to -speech systému. Tato realizace splňuje podmínku nízko nákladového řešení, které je nejdůležitější volbou pro tělesně postižené.

Detail publikace

Název: Czech and Slovak Speaking Voice Communicator Based on PDA/Smartphone Device for Handicapped People
Autor: Přibil, J ; Přibilová, A
Název - česky: Český a slovenský hlasový komunikátor založený na PDA/smartphone zařízení pro hendikepované
Jazyk publikace: česky
Rok vydání: 2012
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: 2012 International Conference on Applied Electronics
Strana: 219 - 222
ISBN: 978-80-261-0038-6
ISSN: 1803-7232
Místo vydání: Plzeň, Česká republika
Datum: 5.9.2012 - 7.9.2012
/ 2013-01-27 22:05:45 /

Klíčová slova

voice communicator, aids for handicapped people, speech synthesis, text-to-speech system

Klíčová slova v češtině

hlasový komunikátor, pomůcky pro hendikepované, syntéza řeči, systém syntézy řeči z textu

BibTeX

@INPROCEEDINGS{PribilJ_2012_CzechandSlovak,
 author = {P\v{r}ibil, J and P\v{r}ibilov\'{a}, A},
 title = {Czech and Slovak Speaking Voice Communicator Based on PDA/Smartphone Device for Handicapped People},
 year = {2012},
 address = {Plze\v{n}, \v{C}esk\'{a} republika},
 pages = {219-222},
 booktitle = {2012 International Conference on Applied Electronics},
 ISBN = {978-80-261-0038-6},
 ISSN = {1803-7232},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PribilJ_2012_CzechandSlovak},
}