Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Psutka, J. and Iljuchin, I. and Ircing, P. and Psutka Josef V. and Trejbal, V. and Byrne, W. and Hajič, J. and Gustman, S. : Building LVCSR system for transcription of spontaneously pronounced russian testimonies in the MALACH project: initial steps and first results . Lecture Notes in Artificial Intelligence, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2807, p. 327-332, Springer, Berlin, 2003.

Abstrakt

The MALACH project uses the world's largest digital archives of video oral histories collected by the Survivors of the Shoah Visual History Foundation (VHF) and attempts to access such archives by advancing the state-of-the-art in Automated Speech Recognition (ASR) and Information Retrieval (IR). This paper discusses the initial steps and the first results in building large vocabulary continuous speech recognition (LVCSR) system for transcription of Russian witnesses. Russian as the third language processed in the MALACH project (after English and Czech) brought new problems especially in the phonetic area. Although the most of the Russian testimonies were provided by native Russian survivors we have encountered many different accents in their speech caused by a territory where the survivors are living.

Abstrakt v češtině

Projekt MALACH využívá největší světový archiv videovýpovědí svědků holocaustu, které byly shromážděny v Shoah Visual History Foundation (VHF) a pokouší se přistoupit k tomuto archivu využitím nejnovějších poznatků z oblasti automatického rozpoznávání řeči a vyhledáváním informací. Článek diskutuje počáteční etapy a první výsledky řešení projektu při budouvání systému rozpoznávání souvislé spontánní řeči ruských svědků holocaustu.

Detail publikace

Název: Building LVCSR system for transcription of spontaneously pronounced russian testimonies in the MALACH project: initial steps and first results
Autor: Psutka, J. ; Iljuchin, I. ; Ircing, P. ; Psutka Josef V. ; Trejbal, V. ; Byrne, W. ; Hajič, J. ; Gustman, S.
Název - česky: Budování systému automatického rozpoznávání souvislé spontánní řeči pro přepis spontánně pronesených výpovědí ruských svědků holocaustu v projektu MALACH.
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 8.9.2003
Rok vydání: 2003
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Lecture Notes in Artificial Intelligence
Edice: Lecture Notes in Artificial Intelligence
Svazek: 2807
Strana: 327 - 332
ISBN: 0302-9743
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Berlin
Datum: 8.9.2003 - 12.9.2003
/ 2011-06-09 12:38:45 /

Klíčová slova

automatic speech recognition, Russian, MALACH project, holocaust

Klíčová slova v češtině

automatické rozpoznávání řeči, ruština, projekt MALACH, holokaust

BibTeX

@ARTICLE{PsutkaJ_2003_BuildingLVCSRsystem,
 author = {Psutka, J. and Iljuchin, I. and Ircing, P. and Psutka Josef V. and Trejbal, V. and Byrne, W. and Haji\v{c}, J. and Gustman, S.},
 title = {Building LVCSR system for transcription of spontaneously pronounced russian testimonies in the MALACH project: initial steps and first results},
 year = {2003},
 publisher = {Springer},
 journal = {Lecture Notes in Artificial Intelligence},
 address = {Berlin},
 pages = {327-332},
 series = {2807},
 ISBN = {0302-9743},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PsutkaJ_2003_BuildingLVCSRsystem},
}