Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Psutka, J. and Ircing, P. and Psutka Josef V. and Radová, V. and Byrne, W. and Hajič, J. and Mírovský, J. and Gustman, S. : Large vocabulary ASR for spontaneous Czech in the MALACH project . Eurospeech, vol. 1, p. 1821-1824, ISCA, Geneva, 2003.

Abstrakt

This paper describes LVCSR research into the automatic transcription of spontaneous Czech speech in the MALACH project. This project attempts to provide improved acces to the large multilingual spoken archives collected by the Survivors of the Shoah Visual History Foundation by advancing the state of the art in automated speech recognition. We describe a baseline ASR system and discuss the problems in language modeling that arise from the nature of Czech as a highly inflectional language that also exhibits diglossia between its written and spontaneous forms.

Abstrakt v češtině

Tento článek popisuje systém rozpoznávání souvislé spontánní češtiny v projektu MALACH.

Detail publikace

Název: Large vocabulary ASR for spontaneous Czech in the MALACH project
Autor: Psutka, J. ; Ircing, P. ; Psutka Josef V. ; Radová, V. ; Byrne, W. ; Hajič, J. ; Mírovský, J. ; Gustman, S.
Název - česky: Systém rozpoznávání souvislé češtiny v projektu MALACH
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.9.2003
Rok vydání: 2003
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Eurospeech
Číslo vydání: 1
Strana: 1821 - 1824
ISBN: 1018-4074
ISSN: 1018-4074
Nakladatel: ISCA
Místo vydání: Geneva
Datum: 1.9.2003 - 4.9.2003
/ 2011-06-09 12:38:18 /

Klíčová slova

automatic speech recognition, language modeling, MALACH project, Czech

Klíčová slova v češtině

automatické rozpoznávání řeči, jazykové modelování, projekt MALACH, čeština

BibTeX

@ARTICLE{PsutkaJ_2003_LargevocabularyASR_1,
 author = {Psutka, J. and Ircing, P. and Psutka Josef V. and Radov\'{a}, V. and Byrne, W. and Haji\v{c}, J. and M\'{i}rovsk\'{y}, J. and Gustman, S.},
 title = {Large vocabulary ASR for spontaneous Czech in the MALACH project},
 year = {2003},
 publisher = {ISCA},
 journal = {Eurospeech},
 address = {Geneva},
 volume = {1},
 pages = {1821-1824},
 ISBN = {1018-4074},
 ISSN = {1018-4074},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PsutkaJ_2003_LargevocabularyASR_1},
}