Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Psutka, J. and Ircing, P. and Psutka Josef V. and Radová, V. and Byrne, W. and Venkataramani, V. and Hajič, J. and Gustman, S. : Towards automatic transcription of spontaneous Czech speech in the MALACH project . Lecture Notes in Artificial Intelligence, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2807, p. 214-219, Springer, Berlin , 2003.

Další informace


full text at www.springerlink.com

Abstrakt

Our paper discusses the progress achieved during one-year effort with building the Czech LVCSR system for an automatic transcription of spontaneously pronounced testimonies in the MALACH project. The difficulty of this task stems from the highly inflectional nature of the Czech language and is further multiplied by the presence of many colloquial words in spontaneous Czech speech and also by the need to handle emotional speech filled with disfluencies, heavy accents, age-related coarticulation and language switching. In this paper we concetrate mainly on the acoustic issues - the proper choice of the front-end parameterization, handling the non-speech events in acoustic modeling and especially the unsupervised usage of the MLLR adaptation technique. A method for selecting suitable language model data is also briefly mentioned.

Abstrakt v češtině

Článek diskutuje pokrok dosažený během jednoročního úsilí s budováním českého systému rozpoznávání souvislé spontánní řeči v projektu MALACH. Obtíže s řešením tohoto projektu vyplývají z vysoké flektivnosti českého jazyka a množství hovorových slov přítomných ve spontánní české řeči.

Detail publikace

Název: Towards automatic transcription of spontaneous Czech speech in the MALACH project
Autor: Psutka, J. ; Ircing, P. ; Psutka Josef V. ; Radová, V. ; Byrne, W. ; Venkataramani, V. ; Hajič, J. ; Gustman, S.
Název - česky: Směrem k automatickému přepisu spontánní české řeči v projektu MALACH
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 8.9.2003
Rok vydání: 2003
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Lecture Notes in Artificial Intelligence
Edice: Lecture Notes in Artificial Intelligence
Svazek: 2807
Strana: 214 - 219
ISBN: 0302-9743
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Berlin
Datum: 8.9.2003 - 12.9.2003
/ 2011-06-09 12:39:05 /

Klíčová slova

automatic speech recognition, Czech, MALACH project, holocaust

Klíčová slova v češtině

automatické rozpoznávání řeči, čeština, projekt MALACH, holokaust

BibTeX

@ARTICLE{PsutkaJ_2003_Towardsautomatic,
 author = {Psutka, J. and Ircing, P. and Psutka Josef V. and Radov\'{a}, V. and Byrne, W. and Venkataramani, V. and Haji\v{c}, J. and Gustman, S.},
 title = {Towards automatic transcription of spontaneous Czech speech in the MALACH project},
 year = {2003},
 publisher = {Springer},
 journal = {Lecture Notes in Artificial Intelligence},
 address = {Berlin },
 pages = {214-219},
 series = {2807},
 ISBN = {0302-9743},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PsutkaJ_2003_Towardsautomatic},
}