Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Psutka, J. and Hajič, J. and Byrne, W. : The development of ASR for Slavic languages in the MALACH project . International conference on acoustics, speech, and signal processing, p. 749-752, IEEE, Piscataway, 2004.

Abstrakt

The development of acoustic training material for Slavic languages within the MALACH project is described. Initial experience with the variety of speakers and the difficulties encountered in transcribing Czech, Slovak, and Russian language oral history are described along with ASR recognition results intended to investigate the effectiveness of different transcription conventions that address language specific phenomena within the task domain.

Abstrakt v češtině

V článku je popsán způsob zpracování řečového materiálu pro akustické trénování slovanských jazyků v projektu MALACH. Je diskutována počáteční zkušenost s různorodostí řečníků i obtíže spojené s transkripcí archivu řečových výpovědí pronesených v češtině, slovenštině a ruštině. Společně s tím jsou diskutovány výsledky rozpoznávání řeči z hlediska odlišných konvencí manuální transkripce, které určují specifické projevy daného jazyka vzhledem k řešené úloze.

Detail publikace

Název: The development of ASR for Slavic languages in the MALACH project
Autor: Psutka, J. ; Hajič, J. ; Byrne, W.
Název - česky: Vývoj systému automatického rozpoznávání řeči slovanských jazyků v projektu MALACH
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 17.5.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: International conference on acoustics, speech, and signal processing
Strana: 749 - 752
ISBN: 0-7803-8485-7
Nakladatel: IEEE
Místo vydání: Piscataway
Datum: 17.5.2004 - 21.5.2004
/ /

Klíčová slova

spontaneous speech recognition, annotation of spontaneous speech

Klíčová slova v češtině

rozpoznávání spontánní řeči, anotace spontánní řeči

BibTeX

@INPROCEEDINGS{PsutkaJ_2004_Thedevelopmentof,
 author = {Psutka, J. and Haji\v{c}, J. and Byrne, W.},
 title = {The development of ASR for Slavic languages in the MALACH project},
 year = {2004},
 publisher = {IEEE},
 journal = {International conference on acoustics, speech, and signal processing},
 address = {Piscataway},
 pages = {749-752},
 ISBN = {0-7803-8485-7},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PsutkaJ_2004_Thedevelopmentof},
}