Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Psutka, J. and Ircing, P. and Psutka Josef V. and Hajič, J. and Byrne, W. and Mírovský, J. : Automatic transcription of Czech, Russian and Slovak spontaneous speech in the MALACH project . Interspeech Lisboa 2005, p. 1349-1352, ISCA, Bonn, 2005.

Abstrakt

The paper describes the 3.5-years effort put into building LVCSR systems for recognition of spontaneous speech of Czech, Russian, and Slovak witnesses of the Holocaust in the MALACH project. The paper presents several techniques proposed in order to deal with the issues of this challenging task.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje výsledky 3.5-leté snahy o vytvoření robustního systému pro rozpoznávání spojité spontánní řeči, který bude nasazen při automatickém přepisu českých, ruských a slovenských výpovědí svědků Holocaustu v projektu MALACH. Článek představuje různé techniky, které byly navrženy pro úspěšné řešení této nelehké úlohy.

Detail publikace

Název: Automatic transcription of Czech, Russian and Slovak spontaneous speech in the MALACH project
Autor: Psutka, J. ; Ircing, P. ; Psutka Josef V. ; Hajič, J. ; Byrne, W. ; Mírovský, J.
Název - česky: Automatický přepis české, ruské a slovenské spontánní řeči v projektu MALACH
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 4.9.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Interspeech Lisboa 2005
Strana: 1349 - 1352
Nakladatel: ISCA
Místo vydání: Bonn
Datum: 4.9.2005 - 8.9.2005
/ 2011-06-09 12:51:27 /

Klíčová slova

large vocabulary continuous speech recognition, spontaneous speech, Czech, Russian, Slovak

Klíčová slova v češtině

rozpoznávání mluvené řeči s velkými slovníky, spontánní řeč, čeština, ruština, slovenština

BibTeX

@INPROCEEDINGS{PsutkaJ_2005_Automatic,
 author = {Psutka, J. and Ircing, P. and Psutka Josef V. and Haji\v{c}, J. and Byrne, W. and M\'{i}rovsk\'{y}, J.},
 title = {Automatic transcription of Czech, Russian and Slovak spontaneous speech in the MALACH project},
 year = {2005},
 publisher = {ISCA},
 journal = {Interspeech Lisboa 2005},
 address = {Bonn},
 pages = {1349-1352},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PsutkaJ_2005_Automatic},
}