Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Psutka, J. and Müller, L. and Matoušek, J. and Radová, V. : Mluvíme s počítačem česky . p. 752, Academia, Prague, 2006.

Abstrakt

The book ‘Talking to the Computer in Czech’ is the most complete and comprehensive domestic publication dealing with speech processing. The book presents an integrated view of modern methods of voice communication with a computer, especially speech recognition and synthesis, speaker identification and verification, creating speech corpora and voice dialog systems. Although the methods described are applied to the Czech environment, they are universal in their essence and can be utilized for any other language.

Abstrakt v češtině

Publikace "Mluvíme s počítačem česky" podává ucelený pohled na současné řešení podstatných problémů, které se objevují v systémech hlasové komunikace s počítačem a klade specifický důraz na české národní prostředí. Kniha je určena zejména studentům, doktorandům a absolventům vysokých škol technického a přírodovědného zaměření, ale i všem ostatním zájemcům, kteří chtějí porozumět pokročilým technikám analýzy, syntézy a rozpoznávání mluvené řeči a osvojit si základní metody návrhu a konstrukce hlasových dialogových systémů. S knihou by se měli seznámit i inženýři, počítačoví odborníci a návrháři systémů, aby mohli pružně využít atraktivní technologie hlasové komunikace s počítačem v nových projektech a aplikacích.

Detail publikace

Název: Mluvíme s počítačem česky
Autor: Psutka, J. ; Müller, L. ; Matoušek, J. ; Radová, V.
Název - česky: Mluvíme s počítačem česky
Jazyk publikace: česky
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Monografická publikace
Strana: 752
ISBN: 80-200-1309-1
Nakladatel: Academia
Místo vydání: Prague
/ 2008-04-10 10:43:45 /

Klíčová slova

computer speech processing, Czech, signal processing, computational linguistics, human-computer interaction, pattern recognition, artificial intelligence

Klíčová slova v češtině

počítačové zpracování řeči, čeština, zpracování signálů, počítačová lingvistika, interakce člověk-počítač, rozpoznávání vzorů, umělá inteligence

BibTeX

@BOOK{PsutkaJ_2006_Mluvimes,
 author = {Psutka, J. and M\"{u}ller, L. and Matou\v{s}ek, J. and Radov\'{a}, V.},
 title = {Mluv\'{i}me s po\v{c}\'{i}ta\v{c}em \v{c}esky},
 year = {2006},
 publisher = {Academia},
 address = {Prague},
 pages = {752},
 ISBN = {80-200-1309-1},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PsutkaJ_2006_Mluvimes},
}

Další informace

Mluvíme s počítačem česky

Mluvíme s počítačem českyKniha "Mluvíme s počítačem česky" je nejobsáhlejší a nejucelenější domácí publikací věnovanou zpracování mluvené řeči. Kniha podává ucelený přehled moderních metod hlasové komunikace s počítačem, především počítačového rozpoznávání a syntézy mluvené řeči, identifikace a verifikace mluvčího, vytváření řečových korpusů a tvorby hlasových dialogových systémů. Přestože popisované metody jsou aplikovány na české národní prostředí, svou podstatou jsou univerzální a je možno je využít pro jakýkoliv jiný jazyk."

J. Psutka, L. Müller, J. Matoušek, V. Radová: Mluvíme s počítačem česky, Academia Praha 2006, 747 stran, ISBN 80-200-1309-1.

Udělení ceny prof. A. Danilevského za rok 2006

Výbor České matice technické udělil literární cenu prof. A. Danilevského za rok 2006 dílu "Mluvíme s počítačem česky".

Alexander Danilevsky, Civ. Eng. ASCE, USCOLD, VDI, CAI, SCA, přišel v roce 1922 z Petrohradu do Prahy, která se mu stala domovem a kam se každý rok rád z USA vrací. Na ČVUT ukončil Vysokou školu inženýrského stavitelství v roce 1938.

Pracoval v oboru energetických a průmyslových staveb. Byl profesorem na Inženýrské fakultě Univerzity v Buenos Aires. Je akademikem argentinské Státní inžnýrské akademie, zakládajícím členem Přehradního výboru USA, čestným členem České matice technické a členem mnoha technických a vědeckých organizací. Znalost šesti jazyků mu umožňuje cestovat a pracovat po celém světě a aktivně se účastnit práce v Mezinárodní přehradní komisi.

Nadaci k oceňování spisů ČMT založil z vděčnosti za své vzdělání v Praze a za znalosti získávané ze spisů ČMT.

Mluvíme s počítačem česky