Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Psutka, J. and Hoidekr, J. and Ircing, P. and Psutka Josef V. : Recognition of spontaneous speech - some problems and their solutions . CITSA 2006 , p. 169-172, IIIS, Orlando, 2006.

Abstrakt

It is widely known that the recognition of spontaneous speech is an extremely challenging task due to the frequent occurrence of speech disfluences, colloquial words and a large number of Out-Of-Vocabulary (OOV) words. Owing to very common ungrammatical form of pronounced sentences there is also the lack of appropriate in-domain training data for language modeling. Mentioned phenomena often dramatically decrease the recognition accuracy (Acc). This paper wants to describe several techniques which try to alleviate any of these problems.

Abstrakt v češtině

Je obecně známo, že rozpoznávání spontánní řeči je extrémně náročná úloha a to především kvůli častým přerušením řeči, nespisovným výrazům a velkému počtu slov mimo slovník (OOV). Vzhledem k velmi častému používání nespisovných slov je také velký nedostatek vhodných trénovacích dat pro jazykové modelování. Zmínění fakt často dramaticky snižuje výsledky rozpoznávání (Acc). Tento článek se snaží popsat některé techniky odstraňující tyto problémy.

Detail publikace

Název: Recognition of spontaneous speech - some problems and their solutions
Autor: Psutka, J. ; Hoidekr, J. ; Ircing, P. ; Psutka Josef V.
Název - česky: Rozpoznávání spontánní řeči - několik problémů a jejich řešení
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 20.7.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: CITSA 2006
Strana: 169 - 172
ISBN: 980-6560-82-5
Nakladatel: IIIS
Místo vydání: Orlando
Datum: 20.7.2006 - 23.7.2006
/ 2011-06-09 12:56:51 /

Klíčová slova

spontaneous speech, LVCSR, speech recognition, language modeling, colloquial speech, OOV words.

Klíčová slova v češtině

spontánní řeč, LVCSR, rozpoznávání řeči, jazykové modelování, hovorová řeč, OOV slova.

BibTeX

@INPROCEEDINGS{PsutkaJ_2006_Recognitionof,
 author = {Psutka, J. and Hoidekr, J. and Ircing, P. and Psutka Josef V.},
 title = {Recognition of spontaneous speech - some problems and their solutions},
 year = {2006},
 publisher = {IIIS},
 journal = {CITSA 2006 },
 address = {Orlando},
 pages = {169-172},
 ISBN = {980-6560-82-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PsutkaJ_2006_Recognitionof},
}