Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Psutka, Josef V. and Müller, L. : Comparison of various feature decorrelation techniques in automatic speech recognition . CITSA 2006, p. 165-168, IIIS, Orlando, 2006.

Abstrakt

The design of an optimum front-end module for an automatic speech recognition system is still a great effort of many research teams all over the world. Prepared paper wants to contribute partly to these discussions. It is especially aimed at feature decorrelation techniques based on Maximum Linear Likelihood Transform (MLLT) applied at a different level of matrix clustering. Also the comparison of the MLLT with other decorrelation techniques will be discussed.

Abstrakt v češtině

Návrh optimálního front-end modulu pro účely automatického rozpoznávání řeči je stále velkou výzvou pro mnoho výzkumných pracovišť po celém světě. Prezentovaný příspěvek se snaží přispět k těmto diskuzím. Je především zaměřen na dekorelační techniky založené na metodě Maximální věrohodné lineární transformaci (MLLT) aplikované na různých úrovních shlukování. Také je v něm porovnáno MLLT s ostatními dekorelačními technikami.

Detail publikace

Název: Comparison of various feature decorrelation techniques in automatic speech recognition
Autor: Psutka, Josef V. ; Müller, L.
Název - česky: Porovnání několika dekorelačních technik pro systémy automatického zpracování řeči
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 20.7.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: CITSA 2006
Strana: 165 - 168
ISBN: 980-6560-82-5
Nakladatel: IIIS
Místo vydání: Orlando
Datum: 20.7.2006 - 23.7.2006
/ 2011-06-08 16:49:24 /

Klíčová slova

speech parameterization, decorrelation techniques, MLLT

Klíčová slova v češtině

rozpoznávání řeči, dekorelační techniky, MLLT

BibTeX

@INPROCEEDINGS{PsutkaJosefV_2006_Comparisonofvarious,
 author = {Psutka, Josef V. and M\"{u}ller, L.},
 title = {Comparison of various feature decorrelation techniques in automatic speech recognition},
 year = {2006},
 publisher = {IIIS},
 journal = {CITSA 2006},
 address = {Orlando},
 pages = {165-168},
 ISBN = {980-6560-82-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PsutkaJosefV_2006_Comparisonofvarious},
}