Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Psutka Josef V. and Müller, L. and Šmídl, L. and Psutka, J. : Feature space reduction and decorrelation in a large number of speech recognition experiments . Signal and Image Processing, , p. 158-161, ACTA Press, Anaheim, 2007.

Abstrakt

The paper studies the influence of significant space reduction and decorrelation techniques on the performance of an automatic speech recognition (ASR) system. A baseline PLP-based ASR system, which works with zero-gram language model, was trained using speech of one thousand speakers. The Linear Discriminant Analysis (LDA), Heteroscedastic LDA (HLDA) and Smoothed HLDA (SHLDA) techniques were applied and compared in many experiments in which an optimum dimension of a feature space was searched for.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá vlivem redukce dimenze prostoru příznaků a vlivem dekorelačních technik na úspěšnost systému automatického rozpoznávání řeči. Baseline systém vychází z PLP parametrizace a z trénovací sady 1000 řečníků. V mnoha experimentech byly aplikovány a vzájemně porovnány technika Lineární Diskriminační analýzy (LDA), Heteroscedastická LDA (HLDA) a Vyhlazené HLDA (SHLDA), za účelem nalezení optimální dimenze příznakového prostoru.

Detail publikace

Název: Feature space reduction and decorrelation in a large number of speech recognition experiments
Autor: Psutka Josef V. ; Müller, L. ; Šmídl, L. ; Psutka, J.
Název - česky: Hledání robustního nastavení MFCC parametrizace pro ASR aplikace
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 20.9.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Signal and Image Processing
Edice:
Strana: 158 - 161
ISBN: 978-0-88986-675-1
Nakladatel: ACTA Press
Místo vydání: Anaheim
Datum: 20.9.2007 - 22.9.2007
/ 2011-06-09 13:00:42 /

Klíčová slova

automatic speech recognition, feature space reduction, PLP-based parameterization

Klíčová slova v češtině

MFCC parametrizace, kritická pásma, robustní front-end

BibTeX

@INPROCEEDINGS{PsutkaJosefV_2007_Featurespace,
 author = {Psutka Josef V. and M\"{u}ller, L. and \v{S}m\'{i}dl, L. and Psutka, J.},
 title = {Feature space reduction and decorrelation in a large number of speech recognition experiments},
 year = {2007},
 publisher = {ACTA Press},
 journal = {Signal and Image Processing},
 address = {Anaheim},
 pages = {158-161},
 ISBN = {978-0-88986-675-1},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PsutkaJosefV_2007_Featurespace},
}