Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Psutka Josef V. . and Ircing, P. and Psutka, J. : Hungarian MALACH acoustic front-end . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, 2007.

Abstrakt

The acoustic front-end module extracts the information necessary for the subsequent recognition from an input speech signal. Two state-of-the-art methods of feature extraction are implemeted - Perceptual Linear Prediction (PLP) and Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCC). The exact setting (such as the number critical bands or the number of computed coefficients) of both algorithms can be controlled using a configuration file.

Abstrakt v češtině

Modul parametrizace extrahuje ze vstupního řečového signálu informace potřebné pro další rozpoznávání. V modulu jsou implementovány dvě v současné době nejpoužívanější metody zpracování řeči a to metoda Perceptivní lineární prediktivní analýzy (PLP) a metoda Melovských kepstrálních koeficientů (MFCC). U obou metod lze změnou konfiguračního souboru volit vnitřní nastavení např. počet kritických pásem či počet vyčíslovaných koeficientů.

Detail publikace

Název: Hungarian MALACH acoustic front-end
Autor: Psutka Josef V. . ; Ircing, P. ; Psutka, J.
Název - česky: Program pro extrakci akustických příznaků pro maďarskou část projektu MALACH
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Prototyp, uplatněná metodika, autorizovaný software
Nakladatel: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni
/ 2011-06-09 12:58:56 /

Klíčová slova

acoustic front-end, PLP, MFCC

Klíčová slova v češtině

akustická parametrizace, PLP, MFCC

BibTeX

@MISC{PsutkaJosefV_2007_HungarianMALACH,
 author = {Psutka Josef V. . and Ircing, P. and Psutka, J.},
 title = {Hungarian MALACH acoustic front-end},
 year = {2007},
 publisher = {Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovan\'{y}ch v\v{e}d Z\'{a}pado\v{c}esk\'{e} univerzity v Plzni},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PsutkaJosefV_2007_HungarianMALACH},
}