Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Psutka Josef V. and Šmídl, L. and Pražák, A. : Searching for a robust MFCC-based parameterization for ASR application . SIGMAP 2007, , p. 196-199, INSTICC PRESS, Lisabon, 2007.

Abstrakt

The paper concerns with searching for areas of robust setting a MFCC-based parameterization as regards numbers of band-pass filters and computed coefficients. Settings that are theoretically recommended for telephone and microphone speech are compared with a large number of experimental results and a new technique for determination of robust areas of nuber of band-pass filters × number of coefficients is designed.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje hledání oblastí robustího nastavení pro MFCC parametrizaci s ohledem na počet vyčíslovaných koeficientů a počet použitých pásmových filtrů. Teoretické hodnoty jsou porovnány s experimentálně získanými hodnotami jak pro telefonní tak také pro vysoce kvalitní řeč. Byla také prezentována nová technika robustních obalstí počet pásmových filtrů × počet koeficientů.

Detail publikace

Název: Searching for a robust MFCC-based parameterization for ASR application
Autor: Psutka Josef V. ; Šmídl, L. ; Pražák, A.
Název - česky: Hledání robustního nastavení MFCC parametrizace pro ASR aplikace
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 28.7.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: SIGMAP 2007
Edice:
Strana: 196 - 199
ISBN: 978-989-8111-13-5
Nakladatel: INSTICC PRESS
Místo vydání: Lisabon
Datum: 28.7.2007 - 31.7.2007
/ 2011-06-09 13:00:03 /

Klíčová slova

MFCC parameterization, critical band-pass filters, robust front-end

Klíčová slova v češtině

MFCC parametrizace, kritická pásma, robustní front-end

BibTeX

@INPROCEEDINGS{PsutkaJosefV_2007_Searchingfora,
 author = {Psutka Josef V. and \v{S}m\'{i}dl, L. and Pra\v{z}\'{a}k, A.},
 title = {Searching for a robust MFCC-based parameterization for ASR application},
 year = {2007},
 publisher = {INSTICC PRESS},
 journal = {SIGMAP 2007},
 address = {Lisabon},
 pages = {196-199},
 ISBN = {978-989-8111-13-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PsutkaJosefV_2007_Searchingfora},
}