Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Punčochář, I. and Šimandl, M. : An aspect of optimal active detection . Proceedings of the 7th international Ph.D. workshop: Young generation viewpoint, p. 183-189, Ústav teorie informace a automatizace, Akademie věd České republiky, Praha, 2006.

Abstrakt

The paper deals with an active change detection problem in a stochastic discrete-time linear multiple model framework. An active detector decides on changes in an observed system and also generates an auxiliary input signal that should improve change detection. Design of the optimal active detector is formulated as minimization of an appropriate criterion. The general solution is obtained using Bellman's principle of optimality. The main contribution of the paper is an analysis of active change detection in case of two scalar models and detection horizon of two steps. It is shown that the auxiliary input signal can improve change detection only if two models differ in certain parameters.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá problémem aktivní detekce změn ve stochastickém diskrétním vícemodelovém rámci. Aktivní detektor detekuje změny ve sledovaném systému a zároveň generuje pomocný vstupní signál, který by měl zlepšit detekci změn. Návrh optimálního aktivnío detektoru je formulaván jako minimalizace vhodného kritéria. Obecné řešení je získáno pomocí Bellmanova principu optimality. Hlavním přínosem článku je analýza aktivní detekce změn v případě dvou skalárních modelů a dvoukrokovém horizontu detekce. Analýza ukazuje, že pomocný vstupní signál může zlepšit detekci změn je pokud se modely odlišují v jistých parametrech.

Detail publikace

Název: An aspect of optimal active detection
Autor: Punčochář, I. ; Šimandl, M.
Název - česky: Aspekt optimální aktivní detekce
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 25.9.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of the 7th international Ph.D. workshop: Young generation viewpoint
Strana: 183 - 189
ISBN: 80-903834-1-6
Nakladatel: Ústav teorie informace a automatizace, Akademie věd České republiky
Místo vydání: Praha
Datum: 25.9.2006 - 30.9.2006
/ /

Klíčová slova

active change detection, input signal design, optimization

Klíčová slova v češtině

aktivní detekce chyb, návrh vstupního signálu, optimalizace

BibTeX

@INPROCEEDINGS{PuncocharI_2006_Anaspectofoptimal,
 author = {Pun\v{c}och\'{a}\v{r}, I. and \v{S}imandl, M.},
 title = {An aspect of optimal active detection},
 year = {2006},
 publisher = {\'{U}stav teorie informace a automatizace, Akademie v\v{e}d \v{C}esk\'{e} republiky},
 journal = {Proceedings of the 7th international Ph.D. workshop: Young generation viewpoint},
 address = {Praha},
 pages = {183-189},
 ISBN = {80-903834-1-6},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PuncocharI_2006_Anaspectofoptimal},
}