Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Punčochář Ivo and Šimandl Miroslav : Active fault detection and dual control in multiple model framework . IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), vol. 17, p. 7227-7232, International Federation of Automatic Control, [s.l.], 2008.

Další informace


Dostupnost

Abstrakt

The paper deals with active fault detection and dual control in the multiple model framework. A monitored and controlled system is described by a discrete-time linear stochastic model at each step of a finite time horizon. The model belongs to an a priori given set of models, and known transient probabilities describe switching between the models. The goal is to design an active detector and controller that processes all available information and generates decisions and inputs. The decisions inform whether a fault has occurred in the system, and the inputs should simultaneously control and excite the system. It is shown that both active fault detection and dual control can be solved using the Bellman principle of optimality, and a corresponding backward recursive equation is derived. The approximative solution of the backward recursive equation is discussed, and an algorithm based on an application of rolling horizon and nonlinear filtering techniques is presented.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá aktivní detekcí chyb a duálním řízením ve vícemodelovém rámci. Monitorovaný a současně řízený systém je v každém časovém okamžiku konečného horizontu popsán lineárním stochastickým v čase diskrétním modelem. Model náleží do předem dané množiny modelů a pravděpodobnosti popisující přechody mezi jednotlivými modely jsou známy. Cílem je navrhnout aktivní detektor a regulátor, který zpracovává dostupnou informaci a generuje rozhodnutí a vstupy. Rozhodnutí poskytují informaci zda v systému nastala chyba a vstupy by měly řídit a současně vhodně vybuzovat systém. Je ukázáno, že aktivní detekce chyb i duální řízení mohou být řešení použitím Bellmanova principu optimality a je odvozena příslušná zpětná rekurziví rovnice. Dále je diskutováno aproximativní řešení zpětné rekurzivní rovnice, které je založené na aplikaci techniky postupujícího horizontu a využití technik nelineární filtrace.

Detail publikace

Název: Active fault detection and dual control in multiple model framework
Autor: Punčochář Ivo ; Šimandl Miroslav
Název - česky: Aktivní detekce chyb a duální řízení ve vícemodelovém rámci
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline)
Číslo vydání: 17
Strana: 7227 - 7232
ISSN: 1474-6670
Nakladatel: International Federation of Automatic Control
Místo vydání: [s.l.]
2011-03-15 16:21:32 / 2011-03-15 16:21:32 / 1

Klíčová slova

stochastic systems, active fault detection, dual control, optimal experiment design

Klíčová slova v češtině

stochastické systémy, aktivní detekce chyb, duální řízení, návrh optimálního experimentu

BibTeX

@ARTICLE{PuncocharIvo_2008_Activefault,
 author = {Pun\v{c}och\'{a}\v{r} Ivo and \v{S}imandl Miroslav},
 title = {Active fault detection and dual control in multiple model framework},
 year = {2008},
 publisher = {International Federation of Automatic Control},
 journal = {IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline)},
 address = {[s.l.]},
 volume = {17},
 pages = {7227-7232},
 ISSN = {1474-6670},
 note = {DOI: 10.3182/20080706-5-KR-1001.2354
ALEPH ISBN 978-3-902661-00-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PuncocharIvo_2008_Activefault},
}