Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Punčochář Ivo and Šimandl Miroslav : Active fault detection for neural network based control of non-linear stochastic systems . IFAC-PapersOnline, vol. 2009, p. 125-130, International Federation of Automatic Control, Barcelona, Spain, 2009.

Abstrakt

This paper deals with design of active fault detection of non-linear stochastic systems. As general solution of the problem is extremely difficult, a special case of active detector design for a given set of controllers for jump Markov non-linear Gaussian models is considered. The optimal active detector for a given set of controllers is intractable and therefore, the rolling horizon technique will be used to reduce computational costs. The system is modelled using a multi-layer perceptron neural network where structure and unknown parameters are obtained by means of an off-line training process based on the extended Kalman filter estimation method and structure optimization using pruning of the insignificant connections. The proposed active detector is compared with a passive one based on open-loop feedback strategy and the performance is illustrated in an example by simulation and Monte Carlo analysis.

Abstrakt v češtině

Tento článek se zabývá aktivní detekcí chyb pro nelineární stochastické systémy. Protože je obecné řešení tohoto problému je extrémně náročné, je uvažován speciální případ návrhu aktivního detektoru pro danou množinu regulátorů pro nelineární Gaussovy modely s markovskými skoky. Optimální aktivní detektor pro danou množinu regulátorů je obtížné nalézt, tudíž se pro redukci výpočetních nároků použije technika s klouzavým horizontem. Systém je modelován vícevrstvou perceptronovou neuronovou sítí, kde struktura a neznámé parametry jsou získány pomocí off-line trénování založeného na rozšířeném Kalmanově filtru a optimalizaci struktury pomocí eliminace nevýznamných spojení. Navržený aktivní detektor je porovnán s pasivním detektorem založeném na strategii otevřené smyčky a jeho chování je ilustrováno na příkladu pomocí simulace a analýzy Monte Carlo.

Detail publikace

Název: Active fault detection for neural network based control of non-linear stochastic systems
Autor: Punčochář Ivo ; Šimandl Miroslav
Název - česky: Aktivní detekce chyb pro řízení nelineárních stochastických systémů založené na neuronové síti
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: IFAC-PapersOnline
Číslo vydání: 2009
Strana: 125 - 130
ISSN: 1474-6670
Nakladatel: International Federation of Automatic Control
Místo vydání: Barcelona, Spain
Datum: 3.7.2009
2011-03-15 16:21:45 / 2011-03-15 16:21:45 / 1

BibTeX

@ARTICLE{PuncocharIvo_2009_Activefault,
 author = {Pun\v{c}och\'{a}\v{r} Ivo and \v{S}imandl Miroslav},
 title = {Active fault detection for neural network based control of non-linear stochastic systems},
 year = {2009},
 publisher = {International Federation of Automatic Control},
 journal = {IFAC-PapersOnline},
 address = {Barcelona, Spain},
 volume = {2009},
 pages = {125-130},
 ISSN = {1474-6670},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PuncocharIvo_2009_Activefault},
}