Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Punčochář Ivo and Šimandl Miroslav and Král Ladislav : A feasible design of active detector and input signal generator . IFAC-PapersOnline, vol. 2009, International Federation of Automatic Control, Barcelona, Spain, 2009.

Abstrakt

The paper deals with the design of active detector and input signal generator for stochastic discrete-time systems. The active detection problem is formulated for the jump Markov linear Gaussian model. Since the optimal solution is intractable, some simplifications and approximations are considered. Firstly, the problem of discrimination between several models and its optimal solution are obtained as a special case of the active detection problem for jump Markov linear Gaussian model. Then, two different approximations of the optimal solution are carried out to obtain feasible design techniques of the active detector and input signal generator. The first approximation is based on interchanging the minimization and expectation operators. It is shown that this approximation leads to a known approach that uses the Bayesian risk as design criterion. The second approximation is based on l-step lookahead policy and rollout algorithm. Both feasible design techniques are compared in the numerical example.

Abstrakt v češtině

Tento článek se zabývá návrhem aktivního detektoru a generátoru vstupního signálu pro stochastické diskrétní systémy. Problém aktivní detekce je formulován pro lineární Gaussovy modely s markovskými skoky. Protože optimální řešení lze nalézt obtížně, jsou uvažovány některé zjednodušující aproximace. Nejprve se získá optimální řešení problému diskriminace mezi několika modely jako speciální případ problému aktivní detekce pro lineární Gaussovy modely s markovskými skoky. Poté se provedou dvě různé aproximace tohoto optimálního řešení tak, aby se obdržely spočitatelné techniky návrhu aktivního detektoru a generátoru vstupního signálu. První aproximace je založena na prohození operátoru minimalizace a operátoru střední hodnoty. Je ukázáno, že tato aproximace vede na známý přístup, který používá jako návrhové kritérium Bayesovo riziko. Druhá aproximace je založena na jednokrokové strategii a klouzavému algoritmu. Obě spočitatelné techniky návrhu jsou porovnány na numerickém příkladu.

Detail publikace

Název: A feasible design of active detector and input signal generator
Autor: Punčochář Ivo ; Šimandl Miroslav ; Král Ladislav
Název - česky: Spočitatelný návrh aktivního detektoru a generátoru vstupního signál
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: IFAC-PapersOnline
Číslo vydání: 2009
ISSN: 1474-6670
Nakladatel: International Federation of Automatic Control
Místo vydání: Barcelona, Spain
Datum: 3.7.2009
2011-03-15 16:21:45 / 2011-03-15 16:21:45 / 1

Klíčová slova

active detector, signal generator

Klíčová slova v češtině

aktivní detektor, signální generátor

BibTeX

@ARTICLE{PuncocharIvo_2009_Afeasibledesignof,
 author = {Pun\v{c}och\'{a}\v{r} Ivo and \v{S}imandl Miroslav and Kr\'{a}l Ladislav},
 title = {A feasible design of active detector and input signal generator},
 year = {2009},
 publisher = {International Federation of Automatic Control},
 journal = {IFAC-PapersOnline},
 address = {Barcelona, Spain},
 volume = {2009},
 ISSN = {1474-6670},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PuncocharIvo_2009_Afeasibledesignof},
}