Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Punčochář Ivo and Šimandl Miroslav : A suboptimal fault-tolerant dual controller in multiple model framework . Proceedings of the 7th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, p. 93-98, SciTePress, Funchal, Madeira, Portugal, 2010.

Abstrakt

The paper focuses on the design of a suboptimal fault-tolerant dual controller for stochastic discrete time systems. Firstly a general formulation of the active fault detection and control problem that covers several special cases is presented. One of the special cases, a dual control problem, is then considered throughout the rest of the paper. It is stressed that the designed dual controller can be regarded as a fault-tolerant dual controller in the context of fault detection. Due to infeasibility of the optimal fault-tolerant dual controller for general non-linear system, a suboptimal fault-tolerant dual controller based on rolling horizon technique for jump Markov linear Gaussian system is proposed and illustrated by means of a numerical example.

Abstrakt v češtině

Článek je zaměřen na návrh suboptimálního duálního regulátoru odolného vůči chybám pro stochastické diskrétní systémy. Nejprve je představena obecná formulace problému aktivní detekce chyb a řízení, která zahrnuje několik speciálních případů. Další část článku je věnována speciálnímu případu, který je označován jako problém duálního řízení. V kontextu detekce chyb je duální regulátor interpretován jako regulátor odolný vůči chybám a vzhledem k obtížné realizovatelnosti optimálního duálního regulátoru odolného vůči chybám je pomocí techniky postupujícího horizontu navržen suboptimální duální regulátor odolný vůči chybám pro lineární Gaussovské systémy se skokovými změnami parametrů. Výsledky josu ilustrovány pomocí numerického příkladu.

Detail publikace

Název: A suboptimal fault-tolerant dual controller in multiple model framework
Autor: Punčochář Ivo ; Šimandl Miroslav
Název - česky: Suboptimální duální regulátor odolného vůči chybám ve vícemodelovém rámci
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of the 7th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics
Strana: 93 - 98
ISBN: 978-989-8425-02-7
Nakladatel: SciTePress
Místo vydání: Funchal, Madeira, Portugal
Datum: 18.6.2010
2011-03-15 16:21:57 / 2011-03-15 16:21:57 / 1

Klíčová slova

Fault-tolerant control, Fault detection, Optimal control, Dual control, Stochastic systems

Klíčová slova v češtině

Řízení odolné vůči chybám, Detekce chyb, Optimální řízení, Duální řízení, Stochastické systémy

BibTeX

@INPROCEEDINGS{PuncocharIvo_2010_Asuboptimal,
 author = {Pun\v{c}och\'{a}\v{r} Ivo and \v{S}imandl Miroslav},
 title = {A suboptimal fault-tolerant dual controller in multiple model framework},
 year = {2010},
 publisher = {SciTePress},
 journal = {Proceedings of the 7th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics},
 address = {Funchal, Madeira, Portugal},
 pages = {93-98},
 ISBN = {978-989-8425-02-7},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PuncocharIvo_2010_Asuboptimal},
}