Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Punčochář Ivo and Široký Jan and Šimandl Miroslav : Optimal active decision making for control . Proceeding of 2010 Conference on Control and Fault-Tolerant Systems, p. 660-665, IEEE, Nice, France, 2010.

Abstrakt

The paper deals with a general formulation of the optimal active change detection and control problem for stochastic systems, which includes several design problems as special cases. The special case treated in this paper can be characterized as a decision making problem where decisions are transformed into inputs of a system and the aim is to control the system. The utilization of the general formulation naturally leads to an optimal solution that makes use of the closed loop information processing strategy. Since the optimal solution is computationally intractable, the paper also discusses some approximate design techniques available for obtaining a feasible active generator for a given controller. The results are illustrated in a numerical example

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá obecnou formulací problému optimální aktivní detekce změn a řízení pro stochastické systémy, která zahrnuje celou řadu návrhových problémů jako speciální případy. Speciální případ řešený v tomto článku může být chápán jako problém rozhodování, ve kterém rozhodnutí ovlivňují známým způsobem vstupy systému a cílem je řídit systém. Využití obecné formulace umožňuje přirozeným způsobem nalézt optimální řešení založené na využítí strategie zpracování informace s úplnou zpětnou vazbou. Vzhledem k výpočetní náročnosti optimálního řešení jsou v článku diskutovány aproximativní techniky návrhu, které umožňují nalézt spočitatelné řešení. Numerický příklad ilustruje dosažené výsledky.

Detail publikace

Název: Optimal active decision making for control
Autor: Punčochář Ivo ; Široký Jan ; Šimandl Miroslav
Název - česky: Optimální aktivní rozhodovnání pro řízení
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceeding of 2010 Conference on Control and Fault-Tolerant Systems
Strana: 660 - 665
Nakladatel: IEEE
Místo vydání: Nice, France
Datum: 8.10.2010
2011-03-15 16:21:57 / 2011-03-15 16:21:57 / 1

Klíčová slova

Stochastic optimal control, Decision-making, Cost optimal control, Adaptive systems

Klíčová slova v češtině

Stochastické optimální řízení, Rozhodování, Cenově optimální řízení, Adaptivní systémy

BibTeX

@INPROCEEDINGS{PuncocharIvo_2010_Optimalactive,
 author = {Pun\v{c}och\'{a}\v{r} Ivo and \v{S}irok\'{y} Jan and \v{S}imandl Miroslav},
 title = {Optimal active decision making for control},
 year = {2010},
 publisher = {IEEE},
 journal = {Proceeding of 2010 Conference on Control and Fault-Tolerant Systems},
 address = {Nice, France},
 pages = {660-665},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PuncocharIvo_2010_Optimalactive},
}