Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Punčochář Ivo and Duník Jindřich and Šimandl Miroslav : Smoothing in multiple model change detection for stochastic systems . Proceedings of 8th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis, p. 79-84, Ferrara, Italy, 2010.

Abstrakt

The paper focuses on the application of smoothing in multiple model change detection for stochastic systems. In a typical multiple model change detection scheme, the decisions are made based on filtering estimates of an unmeasured state of an observed system. Since better estimates of the state lead to finer decisions, a higher quality of estimates is of great interest. The way to improve the decisions considered in this paper consists in deferring decisions and using more precise smoothing estimates instead of the filtering ones. As a result, the decisions of a higher quality are obtained at the cost of delaying that decisions. The approach introduces a new level of the compromise between the quality of decisions and the delay for detection that is inherent in all change detection methods.

Abstrakt v češtině

Článek se zaměřuje na aplikaci vyhlazování v úloze vícemodelové detekce změn pro stochastické systémy. V případě vícemodelové detekce změn jsou rozhodnutí obvykle založena na filtračních odhadech neměřeného stavu sledovaného systému. Vzhledem k tomu, že vyšší kvalita odhadů vede k lepším rozhodnutím, je značná pozornost zaměřena na možnosti zvýšení kvality odhadů. Cesta ke zvýšení kvality odhadů uvažovaná v tomto článku spočívá ve zpožďování rozhodnutí a použití přesnějších vyhlazených odhadů místo filtračních. Ve výsledku je tedy zvýšena kvalita rozhodnutí za cenu jejich zpoždění. Tento postup přestavuje novou úrověň kompromisu mezi kvalitou a rychlostí detekce, které je vlastní všem metodám detekce.

Detail publikace

Název: Smoothing in multiple model change detection for stochastic systems
Autor: Punčochář Ivo ; Duník Jindřich ; Šimandl Miroslav
Název - česky: Vyhlazování v úloze vícemodelové detekce změn pro stochastické systémy
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of 8th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis
Strana: 79 - 84
Místo vydání: Ferrara, Italy
Datum: 19.11.2010
2011-03-15 16:21:57 / 2011-03-15 16:21:57 / 1

Klíčová slova

stochastic systems, detection systems, change detection, optimal estimation, smoothing

Klíčová slova v češtině

stochastické systémy, systémy detekce, detekce změn, optimální odhadování, vyhlazování

BibTeX

@INPROCEEDINGS{PuncocharIvo_2010_Smoothinginmultiple,
 author = {Pun\v{c}och\'{a}\v{r} Ivo and Dun\'{i}k Jind\v{r}ich and \v{S}imandl Miroslav},
 title = {Smoothing in multiple model change detection for stochastic systems},
 year = {2010},
 journal = {Proceedings of 8th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis},
 address = {Ferrara, Italy},
 pages = {79-84},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/PuncocharIvo_2010_Smoothinginmultiple},
}