Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Radová, V. : Rozpoznávání řečníka . p. 141, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2004.

Abstrakt

Práce se zabývá rozpoznáváním lidí na základě charakteristik jejich hlasu. Nejdříve jsou vysvětleny nejdůležitější pojmy z oblasti rozpoznávání řečníka, poté jsou popsány základní přístupy k rozpoznávání řečníka. Pozornost je věnována též procesu vytváření řečových korpusů nezbytných pro vývoj systémů rozpoznávání nejen řečníka, ale řečových signálů vůbec. Závěrečná část práce obsahuje stručný komentář autorčiných nejdůležitějších publikovaných výsledků.

Abstrakt v češtině

Práce se zabývá rozpoznáváním lidí na základě charakteristik jejich hlasu. Nejdříve jsou vysvětleny nejdůležitější pojmy z oblasti rozpoznávání řečníka, poté jsou popsány základní přístupy k rozpoznávání řečníka. Pozornost je věnována též procesu vytváření řečových korpusů nezbytných pro vývoj systémů rozpoznávání nejen řečníka, ale řečových signálů vůbec. Závěrečná část práce obsahuje stručný komentář autorčiných nejdůležitějších publikovaných výsledků.

Detail publikace

Název: Rozpoznávání řečníka
Autor: Radová, V.
Název - česky: Rozpoznávání řečníka
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 26.10.2005
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Vysokoškolská kvalifikační práce (dizertační, habilitační)
Strana: 141
Místo vydání: Plzeň
Datum: 26.10.2005
Univerzita, škola: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Klíčová slova

speaker recognition, speaker verification, speaker identification, speech corpora, rich sentences, balanced sentences

Klíčová slova v češtině

rozpoznávání řečníka, verifikace řečníka, identifikace řečníka, řečové korpusy, bohaté věty, vyvážené věty

BibTeX

@PHDTHESIS{RadovaV_2004_Rozpoznavani,
 author = {Radov\'{a}, V.},
 title = {Rozpozn\'{a}v\'{a}n\'{i} \v{r}e\v{c}n\'{i}ka},
 year = {2004},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {141},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/RadovaV_2004_Rozpoznavani},
}