Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Radová, V. and Psutka, J. and Jelínek, L. and Ircing, P. : Shoah - System for Spontaneous Speech Annotation . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Johns Hopkins Univ. v Baltimore, Shoah Visual History Foundation, 2005.

Abstrakt

Set of rules together with relevant software proposed for transcription and annotation of the spontaneous testimonies of Shoah survivors in the MALACH project, and further modified and verified for the development of a system for spontaneous speech recognition.

Abstrakt v češtině

Soubor pravidel spolu s příslušným software navržený pro přepis a anotaci spontánních výpovědí svědků holocaustu v projektu MALACH a postupně modifikovaný a verifikovaný pro konstrukci systému rozpoznávání spontánní řeči.

Detail publikace

Název: Shoah - System for Spontaneous Speech Annotation
Autor: Radová, V. ; Psutka, J. ; Jelínek, L. ; Ircing, P.
Název - česky: Shoah – Systém pro anotaci spontánních promluv
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Prototyp, uplatněná metodika, autorizovaný software
Nakladatel: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Johns Hopkins Univ. v Baltimore, Shoah Visual History Foundation
/ /

Klíčová slova

annotation, spontaneous speech, non-speech sound, testimonies of Shoah survivors

Klíčová slova v češtině

anotace, spontánní promluva, neřečové události, výpovědi svědků Holocaustu

BibTeX

@MISC{RadovaV_2005_Shoah-Systemfor,
 author = {Radov\'{a}, V. and Psutka, J. and Jel\'{i}nek, L. and Ircing, P.},
 title = {Shoah - System for Spontaneous Speech Annotation},
 year = {2005},
 publisher = {Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovan\'{y}ch v\v{e}d Z\'{a}pado\v{c}esk\'{e} univerzity v Plzni, Johns Hopkins Univ. v Baltimore, Shoah Visual History Foundation},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/RadovaV_2005_Shoah-Systemfor},
}