Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Romportl, J. : Consciousness and Causal Paradox of Emergent Systems . Interdisciplinary aspects of human-machine co-existence and co-operation, p. 97-105, Czech Technical University , Prague, 2005.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

This paper understands Golem as an artificial conscious being and the problem of Golem construction is seen as establishing appropriate causal relations between different causal domains - namely the causal domain of neural systems (either human brains or artificial neural networks) and the causal domain of mental processes (mental or psychological states and perhaps the consciousness). The paper further introduces and argues for the formal model of such causal domains (and their inter-domain relation) based on Vopěnka's Alternative Set Theory (AST). This model shows a very interesting result, which can be called "an inter-domain causal paradox": each phenomenon from the mental domain must be principally caused by all phenomena from the neural domain. The link between the emergentist paradigm and this ambiguous inter-domain causation is shown.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá pojetím umělého vědomí a vědomé bytosti jako víceúrovňového kauzálního systému, kde vědomí emerguje ze vzájemné kauzální interakce těchto úrovní. Pomocí formálního matematického aparátu Vopěnkovy Alternativní teorie množin je ukázán paradox meziúrovňového kauzálního působení, jehož důsledkem může být vlastní emergence vědomí.

Detail publikace

Název: Consciousness and Causal Paradox of Emergent Systems
Autor: Romportl, J.
Název - česky: Vědomí a kauzální paradox v emergentních systémech
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 3.7.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: Interdisciplinary aspects of human-machine co-existence and co-operation
Strana: 97 - 105
ISBN: 80-01-03275-2
Nakladatel: Czech Technical University
Místo vydání: Prague
Datum: 3.7.2005 - 5.7.2005
/ 2008-05-19 15:49:31 /

Klíčová slova

cognition, cognitive science, artificial intelligence, consciousness, causality, causal domain, alternative set theory

Klíčová slova v češtině

kognice, kognitivní věda, umělá inteligence, vědomí, kauzalita, kauzální doména, alternativní teorie množin

BibTeX

@INPROCEEDINGS{RomportlJ_2005_Consciousnessand,
 author = {Romportl, J.},
 title = {Consciousness and Causal Paradox of Emergent Systems},
 year = {2005},
 publisher = {Czech Technical University },
 address = {Prague},
 pages = {97-105},
 booktitle = {Interdisciplinary aspects of human-machine co-existence and co-operation},
 ISBN = {80-01-03275-2},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/RomportlJ_2005_Consciousnessand},
}