Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Romportl, J. and Matoušek, J. : Formal Prosodic Structures and their Application in NLP . Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 8th International Conference TSD 2005, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 3658, p. 371-378, Springer, Berlin, Heidelberg, 2005.

Abstrakt

A formal prosody description framework is introduced together with its relation to language semantics and NLP. The framework incorporates deep prosodic structures based on a generative grammar of abstract prosodic functionally involved units. This grammar creates for each sentence a structure of immediate prosodic constituents in the form of a tree. A speech corpus manually annotated by such prosodic structures is presented and its quantitative characteristics are discussed.

Abstrakt v češtině

miV článku je představen formální aparát popisu prozodie a jeho vztah k jazykové sémantice a zpracování přirozeného jazyka. Aparát obsahuje hloubkové prozodické struktury založené na generativní gramatice abstraktních prozodicky funkčně zapojených jednotek. V článku je též popsán řečový korpus s ručně anotovanými prozodickými struktura.

Detail publikace

Název: Formal Prosodic Structures and their Application in NLP
Autor: Romportl, J. ; Matoušek, J.
Název - česky: Formální prozodické struktury a jejich aplikace v NLP
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 12.9.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 8th International Conference TSD 2005
Svazek: Lecture Notes in Artificial Intelligence
Číslo vydání: 3658
Strana: 371 - 378
ISBN: 3-540-28789-2
ISSN: 0302-9743
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Berlin, Heidelberg
Datum: 12.9.2005 - 15.9.2005
/ 2008-05-19 14:50:16 /

Klíčová slova

speech synthesis, text-to-speech, Czech, prosody, prosodic structures, semantics, grammar, corpus

Klíčová slova v češtině

syntéza řeči, syntéza řeči z textu, čeština, prozodie, prozodické struktury, sémantika, gramatika, korpus

BibTeX

@INPROCEEDINGS{RomportlJ_2005_FormalProsodic,
 author = {Romportl, J. and Matou\v{s}ek, J.},
 title = {Formal Prosodic Structures and their Application in NLP},
 year = {2005},
 publisher = {Springer},
 address = {Berlin, Heidelberg},
 volume = {3658},
 pages = {371-378},
 booktitle = {Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 8th International Conference TSD 2005},
 series = {Lecture Notes in Artificial Intelligence},
 ISBN = {3-540-28789-2},
 ISSN = {0302-9743},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/RomportlJ_2005_FormalProsodic},
}