Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Romportl, J. : Structural Data-Driven Prosody Model for TTS Synthesis . Proceedings of the Speech Prosody 2006 Conference, p. 549-552, TUDpress, Dresden, 2006.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

This paper introduces a new data-driven prosody model for the text-to-speech system ARTIC. The model is intended to be almost language-independent and to generate naturally sounding intonation with a link to semantics. It is based on text parametrisation using a new prosodic grammar and on automatic speech corpora analysis methods. Its performance is evaluated by results of presented listening tests.

Abstrakt v češtině

Tento článek představuje nov datový model prozodie pro účely text-to-speech systému ARTIC. Model je navržen tak, aby byl co nejvíce jazykově nezávislý a generoval přirozenou intonaci s vazbou na sémantiku. Je založen na parametrizaci textu pomocí nové prozodické gramatiky a metod automatické analýzy řečových korpusů.

Detail publikace

Název: Structural Data-Driven Prosody Model for TTS Synthesis
Autor: Romportl, J.
Název - česky: Strukturální datový model prozodie pro TTS syntézu
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 2.5.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: Proceedings of the Speech Prosody 2006 Conference
Strana: 549 - 552
ISBN: 0940-6832
ISSN: 0940-6832
Nakladatel: TUDpress
Místo vydání: Dresden
Datum: 2.5.2006 - 5.5.2006
/ 2008-05-19 15:42:14 /

Klíčová slova

prosody, text-to-speech, TTS, grammar, model

Klíčová slova v češtině

prozodie, převod textu na řeč, TTS, gramatika, model

BibTeX

@INPROCEEDINGS{RomportlJ_2006_Structural,
 author = {Romportl, J.},
 title = {Structural Data-Driven Prosody Model for TTS Synthesis},
 year = {2006},
 publisher = {TUDpress},
 address = {Dresden},
 pages = {549-552},
 booktitle = {Proceedings of the Speech Prosody 2006 Conference},
 ISBN = {0940-6832},
 ISSN = {0940-6832},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/RomportlJ_2006_Structural},
}