Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Romportl, J. and Kala, J. : Prosody Modelling in Czech Text-to-Speech Synthesis . Proceedings of the 6th ISCA Workshop on Speech Synthesis, p. 200-205, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Bonn, 2007.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

This paper describes data-driven modelling of all three basic prosodic features - fundamental frequency, intensity and segmental duration - in the Czech text-to-speech system ARTIC. The fundamental frequency is generated by a model based on concatenation of automatically acquired intonational patterns. Intensity of synthesised speech is modelled by experimentally created rules which are in conformity with phonetics studies. Phoneme duration modelling has not been previously solved in ARTIC and this paper presents the first solution to this problem using a CART-based approach.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje datový přístup k modelování všech tří základních prozodických vlastností - základního hlasivkového tónu, intenzity a trvání.

Detail publikace

Název: Prosody Modelling in Czech Text-to-Speech Synthesis
Autor: Romportl, J. ; Kala, J.
Název - česky: Modelování prozodie v české text-to-speech syntéze
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 22.8.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: Proceedings of the 6th ISCA Workshop on Speech Synthesis
Strana: 200 - 205
Nakladatel: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Místo vydání: Bonn
Datum: 22.8.2007 - 24.8.2007
/ 2008-05-19 14:47:27 /

Klíčová slova

prosody, text-to-speech, TTS, synthesis, speech

Klíčová slova v češtině

prozodie, převod textu na řeč, TTS, syntéza, řeč

BibTeX

@INPROCEEDINGS{RomportlJ_2007_ProsodyModellingin,
 author = {Romportl, J. and Kala, J.},
 title = {Prosody Modelling in Czech Text-to-Speech Synthesis},
 year = {2007},
 publisher = {Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn},
 address = {Bonn},
 pages = {200-205},
 booktitle = {Proceedings of the 6th ISCA Workshop on Speech Synthesis},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/RomportlJ_2007_ProsodyModellingin},
}