Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Romportl, J. : Umělé myšlení a kauzální paradox emergentních systémů . Umělá inteligence, 5. díl, kap. 4, p. 91-112, Academia, Praha, 2007.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

Text množinově formalizuje emergentní systém jako třídy nad relacemi kauzálních vztahů v rámci Vopěnkovy alternativní teorie množin. Z výsledků této formalizace se snaží nalézt důsledky pro umělou inteligence a problémy myšlení.

Abstrakt v češtině

Text množinově formalizuje emergentní systém jako třídy nad relacemi kauzálních vztahů v rámci Vopěnkovy alternativní teorie množin. Z výsledků této formalizace se snaží nalézt důsledky pro umělou inteligence a problémy myšlení.

Detail publikace

Název: Umělé myšlení a kauzální paradox emergentních systémů
Autor: Romportl, J.
Název - česky: Umělé myšlení a kauzální paradox emergentních systémů
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Kapitola v knize
Název časopisu / knihy: Umělá inteligence, 5. díl, kap. 4
Strana: 91 - 112
ISBN: 978-80-200-1470-2
Nakladatel: Academia
Místo vydání: Praha
/ 2008-11-13 00:26:19 /

Klíčová slova

artificial intelligence, cognitive science, philosophy of mind, causality, causal domain, emergence, alternative set theory

Klíčová slova v češtině

umělá inteligence, kognitivní věda, filosofie mysli, kauzalita, kauzální doména, emergence, alternativní teorie množin

BibTeX

@INBOOK{RomportlJ_2007_Umelemyslenia,
 author = {Romportl, J.},
 title = {Um\v{e}l\'{e} my\v{s}len\'{i} a kauz\'{a}ln\'{i} paradox emergentn\'{i}ch syst\'{e}m\r{u}},
 year = {2007},
 publisher = {Academia},
 journal = {Um\v{e}l\'{a} inteligence, 5. d\'{i}l, kap. 4},
 address = {Praha},
 pages = {91-112},
 ISBN = {978-80-200-1470-2},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/RomportlJ_2007_Umelemyslenia},
}