Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Romportl, J. : Prosodic Phrases and Semantic Accents in Speech Corpus for Czech TTS Synthesis . Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 11th International Conference TSD 2008, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 5246, p. 493-500, Springer, Berlin--Heidelberg, Germany, 2008.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

We describe a statistical method for assignment of prosodic phrases and semantic accents in read speech data. The method is based on statistical evaluation of listening test data by a maximum-likelihood approach with parameters estimated by an EM algorithm. We also present linguistically relevant quantitative results about the prosodic phrase and semantic accent distribution in 250 Czech sentences.

Abstrakt v češtině

V článku je popsána statistická metoda přiřazení prozodických frází a významových přízvuků v korpusu čtené řeči. Tato metoda je založena na vyhodnocení poslechových testů maximálně věrohodným odhadem provedeným algoritmem EM.

Detail publikace

Název: Prosodic Phrases and Semantic Accents in Speech Corpus for Czech TTS Synthesis
Autor: Romportl, J.
Název - česky: Prozodické fráze a významové přízvuky v řečovém korpusu pro českou syntézu TTS
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 8.9.2008
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 11th International Conference TSD 2008
Svazek: Lecture Notes in Artificial Intelligence
Číslo vydání: 5246
Strana: 493 - 500
ISBN: 978-3-540-87390-7
ISSN: 0302-9743
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Berlin--Heidelberg, Germany
Datum: 8.9.2008 - 12.9.2008
2008-11-06 11:08:19 / 2008-11-06 12:57:04 /

Klíčová slova

prosody, prosodic phrase, text-to-speech, TTS, maximum likelihood, EM algorithm, intonational centre, semantic accent

Klíčová slova v češtině

prozodie, prozodické fráze, text-to-speech, TTS, maximální věrohodnost, algoritmus EM, intonační centrum, významový přízvuk

BibTeX

@INPROCEEDINGS{RomportlJ_2008_ProsodicPhrasesand,
 author = {Romportl, J.},
 title = {Prosodic Phrases and Semantic Accents in Speech Corpus for Czech TTS Synthesis},
 year = {2008},
 publisher = {Springer},
 address = {Berlin--Heidelberg, Germany},
 volume = {5246},
 pages = {493-500},
 booktitle = {Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 11th International Conference TSD 2008},
 series = {Lecture Notes in Artificial Intelligence},
 ISBN = {978-3-540-87390-7},
 ISSN = {0302-9743},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/RomportlJ_2008_ProsodicPhrasesand},
}