Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Romportl, J. : Statistical Evaluation of Prosodic Phrases in the Czech Language . Proceedings of the Speech Prosody 2008 Conference, p. 755-758, Editora RG/CNPq, Campinas, Brazil, 2008.

PDF ke stažení

PDF

Abstrakt

The present paper understands prosodic phrases as units which take part in constituting the rhythmical structure of speech. Due to very subjective and inconsistent criteria for the prosodic phrase perception there must be an objectively underlain method for prosodic phrase assignment. This has been achieved by extensive listening tests (103 participants) and statistical evaluation of the acquired data (e.g. maximum likelihood model).

Abstrakt v češtině

Tento článek chápe prozodické fráze jako jednotky, které spoluvytvářejí rytmickou strukturu řeči. Díky velmi subjektivním a nekonzistentním kritériím percepce prozodických frází bylo nutné použít objektivně podloženou metodu jejich přiřazování. Tato metoda se zakládala na rozsáhlých poslechových testech (103 posluchačů) a následném statistickém vyhodnocení získaných dat (např. model získaný metodou maximální věrohodnosti).

Detail publikace

Název: Statistical Evaluation of Prosodic Phrases in the Czech Language
Autor: Romportl, J.
Název - česky: Statistické vyhodnocení prozodických frází v češtině
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 6.5.2008
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: Proceedings of the Speech Prosody 2008 Conference
Strana: 755 - 758
ISBN: 978-0-61622-003-0
Nakladatel: Editora RG/CNPq
Místo vydání: Campinas, Brazil
Datum: 6.5.2008 - 9.5.2008
2008-05-19 16:10:23 / 2008-07-21 17:48:37 /

Klíčová slova

prosody, prosodic phrase, listening tests, maximum likelihood, text-to-speech

Klíčová slova v češtině

prozodie, prozodická fráze, poslechové testy, převod textu na řeč

BibTeX

@INPROCEEDINGS{RomportlJ_2008_Statistical,
 author = {Romportl, J.},
 title = {Statistical Evaluation of Prosodic Phrases in the Czech Language},
 year = {2008},
 publisher = {Editora RG/CNPq},
 address = {Campinas, Brazil},
 pages = {755-758},
 booktitle = {Proceedings of the Speech Prosody 2008 Conference},
 ISBN = {978-0-61622-003-0},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/RomportlJ_2008_Statistical},
}