Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Ronzhin, A. and Karpov, A. and Železný, M. and Mesheryakov, R. and Hoffmann, R. : Development of multimodal applications for disabled people . Signal/image processing and pattern recognition, p. 163-166, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyjiv, 2006.

Abstrakt

Now European Society pays especial attention to the problems of handicapped persons, which have partial dysfunctions of some organs. There are several kinds of disabilities: voice, vision, hands, legs, ears. They are not able to use standard means to interact with computer, domestic technique, moving objects, etc. It leads to limitation of their social activity and life status. To rehabilitate the lost ability such modern scientific direction as multimodal interfaces is developed. Multimodal interfaces combine speech with other natural modalities (gestures, movements of head, lips, etc.). Multimodality allows choosing an accessible way of interaction in the concrete application for the concrete user. In multimodal systems the information from several video, audio, sensor communication channels is continuously detected and processed to create real and virtual environment, satisfy the wishes of a user and quickly adapt to the current task and applied aspects.

Abstrakt v češtině

V poslední době evropská společnost věnuje zvláštní pozornost problémům postižených občanů, kteří trpí částečnou dysfukncí některých orgánů. Existuje několik druhů postižení: hlasu, zraku, sluchu, horních nebo dolních končetin apod. Lidé s takovým postižením nejsou schopni komunikovat s počítačem, domácími technologiem, pohyblivými objekty atd. To vede k omezením jejich společenské aktivity a životní úrovně. Pro obnovení ztracených schopností postižených občanů jsou vyvíjeny takové moderní technologie jako jsou multimodální rozhraní. Multimodální rozhraní kombinují řeč s dalšími přirozenými modalitami (gesta, pohyby hlavy, rtů apod.) Multimodalita umožňuje zvolit přístupný způsob interakce pro konkrétní aplikaci a konkrétního uživatele. V multimodálních rozhraních je informace z několika vizuálních, akustických či jiných senzorů detekována a zpacovávána z cílem vytvořit reálné a virtuální prostředí, uspokojit potřeby uživatele a rychle se adaptovat na konkrétní úlohu.

Detail publikace

Název: Development of multimodal applications for disabled people
Autor: Ronzhin, A. ; Karpov, A. ; Železný, M. ; Mesheryakov, R. ; Hoffmann, R.
Název - česky: Vývoj multimodálních aplikací pro postižené lidi.
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 28.8.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Signal/image processing and pattern recognition
Strana: 163 - 166
ISBN: 966-02-4096-1
Nakladatel: National Academy of Sciences of Ukraine
Místo vydání: Kyjiv
Datum: 28.8.2006 - 31.8.2006
/ /

Klíčová slova

multimodal applications, applications for disabled people

Klíčová slova v češtině

multimodální aplikace, aplikace pro postižené

BibTeX

@INPROCEEDINGS{RonzhinA_2006_Developmentof,
 author = {Ronzhin, A. and Karpov, A. and \v{Z}elezn\'{y}, M. and Mesheryakov, R. and Hoffmann, R.},
 title = {Development of multimodal applications for disabled people},
 year = {2006},
 publisher = {National Academy of Sciences of Ukraine},
 journal = {Signal/image processing and pattern recognition},
 address = {Kyjiv},
 pages = {163-166},
 ISBN = {966-02-4096-1},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/RonzhinA_2006_Developmentof},
}