Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Ronzhin, A. and Karpov, A. and Železný, M. and Mesheryakov, R. : Smart multimodal assistant for disabled . HCI International 2007, 4550-66, p. 201-205, Springer, Heidelberg, 2007.

Abstrakt

Multimodal assistive system intended for people with diverse kinds of physical disabilities is sketched. Six models for processing input and output modalities: natural speech recognition, head position tracking, lips tracking, speech and facial synthesis as well as esophageal voice are studied. Special attention was paid to automatic stenography system for hand-disabled people, which is intended for hands free text input. The complexity of graph topology for Russian vocabulary was reduced by a factor of 17 due to considering the grammatical rules and using lexical tree representation.

Abstrakt v češtině

Multimodální asistivní systém určený pro osoby s různými druhy fyzických postižení je prezentován. Šest modelů zpracování vstupních a výstupních modalit: rozpoznávání přirozené řeči, sledování pozice hlavy, sledování rtů, syntéza řeči a výrazů tváře, stejně jako jícnový hlas jsou studovány. Speciální pozornost byla věnována automatickému stenografickému systému pro osoby s postižením horních končetin, které je určeno pro hands-free textový vstup. Složitost topologie grafu pro ruský slovník byla redukována 17-násobně díky zavedení gramatických pravidel a použití reprezentace pomocí lexikálního stromu.

Detail publikace

Název: Smart multimodal assistant for disabled
Autor: Ronzhin, A. ; Karpov, A. ; Železný, M. ; Mesheryakov, R.
Název - česky: Inteligentní multimodální asistent pro postižené
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 22.7.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: HCI International 2007
Svazek: 4550-66
Strana: 201 - 205
ISBN: 978-3-540-73738-4
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Heidelberg
Datum: 22.7.2007 - 27.7.2007
/ /

Klíčová slova

multimodal assistant, disabled, inflective languages, speech decoder

Klíčová slova v češtině

multimodální asistent, postižení, inflektivní jazyky, dekodér řeči

BibTeX

@INPROCEEDINGS{RonzhinA_2007_Smartmultimodal,
 author = {Ronzhin, A. and Karpov, A. and \v{Z}elezn\'{y}, M. and Mesheryakov, R.},
 title = {Smart multimodal assistant for disabled},
 year = {2007},
 publisher = {Springer},
 journal = {HCI International 2007},
 address = {Heidelberg},
 pages = {201-205},
 series = {4550-66},
 ISBN = {978-3-540-73738-4},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/RonzhinA_2007_Smartmultimodal},
}