Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Ryba, T. and Jiřík, M. : Segmentace obrazu v lékařské diagnostice . Diagnostika, léčba a prevence závažných civilizačních onemocnění, p. 82-82, Euroverlag, 2010.

Abstrakt

Aby mohl lékař provést určité měření v obrazových datech, je často nucen k neefektivnímu a/nebo nepřesnému manuálnímu označení objektu zájmu. Metody zpracování obrazu, které jsou v této práci prezentovány, nabízí širokou škálu nástrojů, které mohou lékařům podobnou práci velmi usnadnit.

Detail publikace

Název: Segmentace obrazu v lékařské diagnostice
Autor: Ryba, T. ; Jiřík, M.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 25.11.2010
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Diagnostika, léčba a prevence závažných civilizačních onemocnění
Strana: 82 - 82
ISBN: 978-80-7177-034-3
Nakladatel: Euroverlag
/ 2012-02-03 09:32:53 /

Klíčová slova

zpracování obrazu, lékařská diagnostika

BibTeX

@MISC{RybaT_2010_Segmentaceobrazuv,
 author = {Ryba, T. and Ji\v{r}\'{i}k, M.},
 title = {Segmentace obrazu v l\'{e}ka\v{r}sk\'{e} diagnostice},
 year = {2010},
 publisher = {Euroverlag},
 journal = {Diagnostika, l\'{e}\v{c}ba a prevence z\'{a}va\v{z}n\'{y}ch civiliza\v{c}n\'{i}ch onemocn\v{e}n\'{i}},
 pages = {82-82},
 ISBN = {978-80-7177-034-3},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/RybaT_2010_Segmentaceobrazuv},
}