Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Ryba, T. and Jiřík, M. and Železný, M. : An Automatic Liver Segmentation Algorithm . 8th Open German-Russian Workshop: Pattern Recognition and Image Understanding, proceeding of extended abstracts, p. 246-249, 2011.

Abstrakt

Organ segmentation is often a first step in medical diagnostic. In this paper a fully automatic three-dimensional method for liver segmentation is presented. It is based on voxel density analysis with use of automated grow cut method. Obtained segmentation is then refined by active contours model.

Abstrakt v češtině

Segmentace orgánů je často prvním krokem v lékařské diagnostice. V této práci je popsána plně automatická tří-dimenzinální metoda pro segmentaci jater. Tato metoda je založena na analýze density voxelů a automatizované metodě grow cut. Získaná segmentace je dále zpřesněna metodou aktivních kontur.

Detail publikace

Název: An Automatic Liver Segmentation Algorithm
Autor: Ryba, T. ; Jiřík, M. ; Železný, M.
Název - česky: Automatický algoritmus pro segmentaci jater
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.11.2011
Rok vydání: 2011
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: 8th Open German-Russian Workshop: Pattern Recognition and Image Understanding, proceeding of extended abstracts
Strana: 246 - 249
Datum: 21.11.2011 - 26.11.2011
/ 2015-10-01 07:59:41 /

Klíčová slova

image segmentation, liver, grow cut, level sets

Klíčová slova v češtině

segmentace obrazu, játra, grow ctu, level sets

BibTeX

@INPROCEEDINGS{RybaT_2011_AnAutomaticLiver,
 author = {Ryba, T. and Ji\v{r}\'{i}k, M. and \v{Z}elezn\'{y}, M.},
 title = {An Automatic Liver Segmentation Algorithm},
 year = {2011},
 journal = {8th Open German-Russian Workshop: Pattern Recognition and Image Understanding, proceeding of extended abstracts},
 pages = {246-249},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/RybaT_2011_AnAutomaticLiver},
}