Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Ryba, T. and Jiřík, M. and Mírka, H. : Analýza jaterního parenchymu metodami zpracování obrazu . Experimentální výzkum v medicíně a jeho klinická aplikace, p. 23-23, Euroverlag, 2011.

Abstrakt

Hlavním cílem této práce je lokalizace patologických ložisek v jaterním parenchymu v tomografických datech. Prvním krokem našeho přístupu je segmentace jater, která je prováděna automatizovanou metodou. Parenchym jater je poté podroben statistické analýze, pomocí níž jsou lokalizována patologická ložiska.

Detail publikace

Název: Analýza jaterního parenchymu metodami zpracování obrazu
Autor: Ryba, T. ; Jiřík, M. ; Mírka, H.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 3.11.2011
Rok vydání: 2011
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Experimentální výzkum v medicíně a jeho klinická aplikace
Strana: 23 - 23
ISBN: 978-80-7177-993-3
Nakladatel: Euroverlag
/ 2012-02-03 09:33:06 /

Klíčová slova

segmentace obrazu, statistická analýza, játra, patologická ložiska

BibTeX

@MISC{RybaT_2011_Analyzajaterniho,
 author = {Ryba, T. and Ji\v{r}\'{i}k, M. and M\'{i}rka, H.},
 title = {Anal\'{y}za jatern\'{i}ho parenchymu metodami zpracov\'{a}n\'{i} obrazu},
 year = {2011},
 publisher = {Euroverlag},
 journal = {Experiment\'{a}ln\'{i} v\'{y}zkum v medic\'{i}n\v{e} a jeho klinick\'{a} aplikace},
 pages = {23-23},
 ISBN = {978-80-7177-993-3},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/RybaT_2011_Analyzajaterniho},
}