Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Ryba, T. : Registrace obrazu v úloze monitorování tumorů . SVK 2011 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, p. 93-94, Západočeská univerzita v Plzni, 2011.

Abstrakt

Při analýze vývoje tumoru má lékař k dispozici dvojí vyšetření některou z tomografických metod. Tato vyšetření jsou často vůči sobě různě deformována a pro exaktní analýzu změny tumoru je nutným prvním krokem odstranění této deformace. Je tedy nutné provést na základě vstupních dat její estimaci. K tomu je nutné definovat míru podobnosti mezi dvěma obrazy. V práci jsou diskutovány rozdílné typy transformací a nejčastěji používané míry podobnosti.

Detail publikace

Název: Registrace obrazu v úloze monitorování tumorů
Autor: Ryba, T.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2011
Rok vydání: 2011
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: SVK 2011 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů
Strana: 93 - 94
ISBN: 978-80-261-0000-3
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
/ 2015-10-15 11:59:35 /

Klíčová slova

registrace obrazu, míry podobnosti, typy transformací

BibTeX

@INPROCEEDINGS{RybaT_2011_Registraceobrazuv,
 author = {Ryba, T.},
 title = {Registrace obrazu v \'{u}loze monitorov\'{a}n\'{i} tumor\r{u}},
 year = {2011},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 journal = {SVK 2011 - magistersk\'{e} a doktorsk\'{e} studijn\'{i} programy, sborn\'{i}k roz\v{s}\'{i}\v{r}en\'{y}ch abstrakt\r{u}},
 pages = {93-94},
 ISBN = {978-80-261-0000-3},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/RybaT_2011_Registraceobrazuv},
}