Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Ryba, T. : Automatic Localization of Liver Tumors . Proceedings of the 1st Czech-Russian Forum of Young Scientists, p. 25-26, 2012.

Abstrakt

Localization of tumors is a frequent task of a radiologist. For example it can be a necessary step of preoperative examination which?s result gives the radiologist information what part of liver parenchyma should be removed and if the remaining liver volume is sufficient for survival of a patient. In presented work an automatic ethod for tumors localization from CT image data is presented. Described approach is based on a n-dimensional segmentation method called Grow-cut, which was fully automated. By this method both hyperdense and hypodense tumors are localized, the later ones are then tested on presence of hyperdense capsule.

Abstrakt v češtině

Lokalizace tumorů je velmi častým a důležitým úkolem radiologa. Může být např. součástí předoperačního vyšetření, při kterém se rozhoduje, jaká část jater by měla být resekována a zda zbylý objem jater bude dostatečný pro přežití pacienta. V prezentované práci je popsána automatická metoda pro lokalizaci tumorů z tomografického vyšetření. Popsaný přístup je založený na segmentační metodě Grow-cut, jež byla použita ve 3D a plně automatizována. Použitím této metody jsou lokalizována hyperdenzní i hypodenzní ložiska, druhá jmenovaná jsou dále testována na přítomnost hyperdenzního pouzdra.

Detail publikace

Název: Automatic Localization of Liver Tumors
Autor: Ryba, T.
Název - česky: Automatická lokalizace tumorů v játrech
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.4.2012
Rok vydání: 2012
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of the 1st Czech-Russian Forum of Young Scientists
Strana: 25 - 26
ISBN: 978-80-261-0151-2
Datum: 19.4.2012 - 22.4.2012
/ 2015-10-13 16:04:54 /

Klíčová slova

image segmentation, Grow-cut, histogram analysis, liver tumor

Klíčová slova v češtině

segmentace obrazu, Grow-cut, analýza histogramu, jaterní tumor

BibTeX

@INPROCEEDINGS{RybaT_2012_Automatic,
 author = {Ryba, T.},
 title = {Automatic Localization of Liver Tumors},
 year = {2012},
 journal = {Proceedings of the 1st Czech-Russian Forum of Young Scientists},
 pages = {25-26},
 ISBN = {978-80-261-0151-2},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/RybaT_2012_Automatic},
}