Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Ryba, T. : Image Processing in Plant Science . Proceedings of the 1st Czech-Russian Forum of Young Scientists, p. 15-16, 2012.

Abstrakt

From long time ago the human is trying to find a way how to make plants more effective from some point of view. The reasons for doing that are obvious, e.g. faster growth, greater fertility. One approach for diagnosing energy conversion is to measure the chlorophyll fluorescence that is very powerful optical signal for non-invasive analysis. Also plant structure is strongly related to dynamically changing conditions and thus for energy conversion as well. This work presents an approach for analysis of chlorophyll fluorescence and for determining the basic geometric features such as leaves area and orientation.

Abstrakt v češtině

Od pradávna se člověk snaží najít způsob, jak vypěstovat rostliny z určitého hlediska efektivnější. Důvodem může být snaha o rychlejší růst či větší plodnost. Jednou z možností ke zkoumání rostlin je sledování a analýza fluorescence chlorofylů. Jedná se totiž o ideální opticky měřitelný signál, z kterého je možné neinvazivně usuzovat na efektivitu využití energie přijaté ze světelného záření. Prezentovaná práce popisuje jednotlivé metody a hardware použitý k zachycení a následnému zpracování zmíněné fluorescence, součástí je i popis přístupu pro analýzu struktury rostlin.

Detail publikace

Název: Image Processing in Plant Science
Autor: Ryba, T.
Název - česky: Zkoumání rostlin z pohledu zpracování obrazu
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.4.2012
Rok vydání: 2012
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of the 1st Czech-Russian Forum of Young Scientists
Strana: 15 - 16
ISBN: 978-80-261-0151-2
Datum: 19.4.2012 - 22.4.2012
/ 2015-10-13 15:55:36 /

Klíčová slova

plant structure, chlorophyll fluorescence, photosynthesis, image processing, 3D reconstruction, image registration

Klíčová slova v češtině

struktura rostlin, fluorescence chlorofylů, fotosyntéza, zpracování obrazu, 3D rekonstrukce, registrace obrazu

BibTeX

@INPROCEEDINGS{RybaT_2012_ImageProcessingin,
 author = {Ryba, T.},
 title = {Image Processing in Plant Science},
 year = {2012},
 journal = {Proceedings of the 1st Czech-Russian Forum of Young Scientists},
 pages = {15-16},
 ISBN = {978-80-261-0151-2},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/RybaT_2012_ImageProcessingin},
}