Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Ryba, T. and Jiřík, M. and Železný, M. : An Automatic Liver Segmentation Algorithm Based on Grow Cut and Level Sets . Pattern Recognition and Image Analysis, 4, vol. 23, p. 502-507, Springer US, 2013.

Abstrakt

Organ segmentation is often a first step in medical diagnostic. In this paper a fully automatic three?dimensional method for liver segmentation is presented. It is based on voxel density analysis with use of automated grow cut method. Obtained segmentation is then refined by active contours model.

Abstrakt v češtině

Automatický algoritmus pro segmentaci jater založený na metodách grow-cut a level sets Anotace: Segmentace orgánu je často prvním krokem lékařské diagnostiky. V tomto článku je popsána metoda pracující ve 3D, která je určena pro segmentaci jater. Tato metoda je založena na analýze denzity jednotlivých voxelů za pomoci automatizovaní metody grow cut. Tímto způsobem získaná segmentace je poté zpřesněna pomocí metody aktivních kontur.

Detail publikace

Název: An Automatic Liver Segmentation Algorithm Based on Grow Cut and Level Sets
Autor: Ryba, T. ; Jiřík, M. ; Železný, M.
Název - česky: Automatický algoritmus pro segmentaci jater založený na metodách grow-cut a level sets
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 19.12.2013
Rok vydání: 2013
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Pattern Recognition and Image Analysis
Svazek: 4
Číslo vydání: 23
Strana: 502 - 507
DOI: 10.1134/S1054661813040147
ISSN: 1054-6618
Nakladatel: Springer US
/ 2015-10-13 15:46:32 /

Klíčová slova

image segmentation, grow-cut, active contours, liver

Klíčová slova v češtině

segmentace obrazu, grow-cut, level sets

BibTeX

@ARTICLE{RybaT_2013_AnAutomaticLiver,
 author = {Ryba, T. and Ji\v{r}\'{i}k, M. and \v{Z}elezn\'{y}, M.},
 title = {An Automatic Liver Segmentation Algorithm Based on Grow Cut and Level Sets},
 year = {2013},
 publisher = {Springer US},
 journal = {Pattern Recognition and Image Analysis},
 volume = {23},
 pages = {502-507},
 series = {4},
 ISSN = {1054-6618},
 doi = {10.1134/S1054661813040147},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/RybaT_2013_AnAutomaticLiver},
}