Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Ryba, T. : Porovnání automaticky inicializovaných segmentačních metod . SVK 2015 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, p. 109-110, Západočeská univerzita v Plzni, 2015.

Abstrakt

Segmentace obrazu je jedním z fundamentálních problémů, který je zapotřebí vyřešit téměř v každém systému počítačového vidění. Z hlediska množství zásahů uživatele je možné segmentační metody rozdělit na interaktivní (semiautomatické) a automatické. Uživatelem zanesená informace je velmi často jediným vodítkem pro správné vyřešení úlohy, bohužel ne vždy je nasazení interaktivních metod možné. Cílem této práce je srovnání několika segmentačních metod, ve kterých byla role uživatele nahrazena automatickou procedurou. Přesnst získaných výsledků je ověřena pomocí benchmarku obsahujícího manuální segmentace.

Detail publikace

Název: Porovnání automaticky inicializovaných segmentačních metod
Autor: Ryba, T.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 21.5.2015
Rok vydání: 2015
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: SVK 2015 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů
Strana: 109 - 110
ISBN: 978-80-261-0505-3
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
/ 2015-12-21 10:13:10 /

Klíčová slova

Segmentace obrazu, interaktivita, porovnání metod

BibTeX

@INPROCEEDINGS{RybaT_2015_Porovnani,
 author = {Ryba, T.},
 title = {Porovn\'{a}n\'{i} automaticky inicializovan\'{y}ch segmenta\v{c}n\'{i}ch metod},
 year = {2015},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 journal = {SVK 2015 - magistersk\'{e} a doktorsk\'{e} studijn\'{i} programy, sborn\'{i}k roz\v{s}\'{i}\v{r}en\'{y}ch abstrakt\r{u}},
 pages = {109-110},
 ISBN = {978-80-261-0505-3},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/RybaT_2015_Porovnani},
}