Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Schlegel, M. and Balda, P. : PID autotuner „PMATune“ . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni (práva k šíření předána PMA GmbH., Kassel, Německo), 2003.

Abstrakt

The main highlight of PMATune is the new PID robust tuning method which never fails under the assumption that the process can be described with the sufficient precision by an arbitrary order lag / dead time transfer function. Therefore, this method gives satisfactory results also for dead time dominated processes (well-known as difficult to control), unlike the most existing methods. The automatic tuning with PMATune is very easy. Firstly we have to wait for a process steady state and set the tuning parameters such as the controller type to be designed, the amplitude of the process excitation pulse, the close loop speed required (Slow, Normal, Fast), and some others. Now, we simply press the button TUNE and all is done.

Abstrakt v češtině

Hlavní předností programu PMATune je nová metoda pro robustní návrh PID regulátorů, která nikdy neselže za předpokladu, že řízený proces je s dostatečnou přesností popsán přenosovou funkcí s reálnými stabilními póly a dopravním zpožděním. Na rozdíl od většiny existujících metod, dává tato metoda vyhovující výsledky i pro řízené procesy s dominantním dopravním zpožděním (známé svou obtížnou regulovatelností). Automatické nastavování regulátoru s programem PMATune je velmi snadné. Nejprve je nutné dosáhnout ustáleného stavu řízené soustavy a nastavit několik parametrů pro ladění, např. požadovaný typ navrhovaného regulátoru, amplitudu budícího pulzu, požadovanou rychlost uzavřené smyčky (Slow=pomalá, Normal=normální, Fast=rychlá) a některé další. Nyní jednoduše stiskneme tlačítko LADIT a vše ostatní se již provede automaticky.

Detail publikace

Název: PID autotuner „PMATune“
Autor: Schlegel, M. ; Balda, P.
Název - česky: PID autotuner „PMATune“
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2003
Rok vydání: 2003
Typ publikace: Prototyp, uplatněná metodika, autorizovaný software
Nakladatel: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni (práva k šíření předána PMA GmbH., Kassel, Německo)
/ /

Klíčová slova

PID controller, automatic tuning, frequency design, moment method

BibTeX

@MISC{SchlegelM_2003_PIDautotuner,
 author = {Schlegel, M. and Balda, P.},
 title = {PID autotuner „PMATune“},
 year = {2003},
 publisher = {Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovan\'{y}ch v\v{e}d, Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni (pr\'{a}va k \v{s}\'{i}\v{r}en\'{i} p\v{r}ed\'{a}na PMA GmbH., Kassel, N\v{e}mecko)},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SchlegelM_2003_PIDautotuner},
}