Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Schlegel, M. and Balda, P. and Štětina, M. : Robustní PID autotuner – momentová metoda . Automatizace, vol. 4, p. 242-246, 2003.

Abstrakt

V článku je zformulována nová nestandardní úloha návrhu robustního PID regulátoru pro množinový model procesu, který je definován jako množina všech lineárních systémů konzistentních s jistou apriorní informací a daty získanými v identifikačním experimentu. Dále je nalezeno řešení této úlohy užitím nově vyvinuté exaktní techniky extremálních přenosů. Dosažené výsledky jsou použity v novém robustním PID autotuneru určeném pro průmyslovou praxi.

Detail publikace

Název: Robustní PID autotuner – momentová metoda
Autor: Schlegel, M. ; Balda, P. ; Štětina, M.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2003
Rok vydání: 2003
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Automatizace
Číslo vydání: 4
Strana: 242 - 246
ISBN: 0005-125X
/ /

Klíčová slova

robust control, automatic tuning, PID controller, PID autotuner, moments method

Klíčová slova v češtině

robustní řízení, automatické nastavování, PID regulátor, PID autotuner, momentová metoda

BibTeX

@ARTICLE{SchlegelM_2003_RobustniPID,
 author = {Schlegel, M. and Balda, P. and \v{S}t\v{e}tina, M.},
 title = {Robustn\'{i} PID autotuner – momentov\'{a} metoda},
 year = {2003},
 journal = {Automatizace},
 volume = {4},
 pages = {242-246},
 ISBN = {0005-125X},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SchlegelM_2003_RobustniPID},
}