Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Schlegel, M. and Čech, M. and Balda, P. and Mertl, J. : Aktivní tlumení vibrací lopatek v aerodynamickém tunelu . Process control 2004, p. 1-6, University of Pardubice , Pardubice, 2004.

Abstrakt

V příspěvku je popsán řídicí systém experimentálního standu pro výzkum vibrací lopatek turbíny. Detailně je zpracován algoritmus aktivního tlumení lopatek s automatickým výpočtem stavového regulátoru na základě speciální metody frekvenční identifikace. Hlavní důraz je kladen na prezentaci výsledků získaných na reálném zařízení. Pro řízení bylo použito průmyslové PC s vstupní a výstupní PCI kartou a systémem REX. Podstatnou výhodou zvoleného řešení je možnost komunikace přes OPC a možnost následné vizualizace v NI LabVIEW.

Detail publikace

Název: Aktivní tlumení vibrací lopatek v aerodynamickém tunelu
Autor: Schlegel, M. ; Čech, M. ; Balda, P. ; Mertl, J.
Název - česky: Active vibration damping of vanes in wind tunel
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 8.6.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Process control 2004
Strana: 1 - 6
ISBN: 80-7194-662-1
Nakladatel: University of Pardubice
Místo vydání: Pardubice
Datum: 8.6.2004 - 11.6.2004
/ /

Klíčová slova

state feedback system, frequency identification, REX, visualization

Klíčová slova v češtině

stavová zpětná vazba, frekvenční identifikace, vizualizace, REX

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SchlegelM_2004_Aktivnitlumeni,
 author = {Schlegel, M. and \v{C}ech, M. and Balda, P. and Mertl, J.},
 title = {Aktivn\'{i} tlumen\'{i} vibrac\'{i} lopatek v aerodynamick\'{e}m tunelu},
 year = {2004},
 publisher = {University of Pardubice },
 journal = {Process control 2004},
 address = {Pardubice},
 pages = {1-6},
 ISBN = {80-7194-662-1},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SchlegelM_2004_Aktivnitlumeni},
}