Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Schlegel, M. and Mertl, J. : Stability regions for PI/PID controller and Matlab program . 5th international carpathian control conference , p. 1-6, AGH-UST , Krakow, 2004.

Abstrakt

The systematic procedure for construction of robustness regions in the parameter plane is given in the general case of stable and unstable as well as irrational systems with time delay. Design specifications are assumed in the form of simple constraints on the sensitivity and complementary sensitivity functions. The developed method was implemented in Matlab GUI for common used controller types - PID, PI, L-L. It is believed that the developed tool may be very useful for design and tuning of industrial controllers.

Abstrakt v češtině

V článku je představena systematická procedura pro konstrukci regionů stability v parametrické rovině. Je navržena obecně pro stabilní i pro nestabilní i pro iracionální systémy s dopravním zpožděním. Návrhové požadavky jsou zadány formou jednoduchých omezení na citlivostní anebo komplementární citlivostní funkci. Metoda návrhu byla naprogramována v Matlab GUI pro nejčastěji používané typy jednoduchých regulátorů - PID, PI, L-L. Předpokládá se možnost jejího širokého využití pro návrh a ladění průmyslových regulátorů.

Detail publikace

Název: Stability regions for PI/PID controller and Matlab program
Autor: Schlegel, M. ; Mertl, J.
Název - česky: Regiony stability pro PI/PID regulátor
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 25.5.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: 5th international carpathian control conference
Strana: 1 - 6
ISBN: 83-89772-00-0
Nakladatel: AGH-UST
Místo vydání: Krakow
Datum: 25.5.2004 - 28.5.2004
/ /

Klíčová slova

robust control, parametric plane method, PID control, computer aided design

Klíčová slova v češtině

robustní řízení, metoda v parametrické rovině, PID regulátor

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SchlegelM_2004_Stabilityregionsfor,
 author = {Schlegel, M. and Mertl, J.},
 title = {Stability regions for PI/PID controller and Matlab program},
 year = {2004},
 publisher = {AGH-UST },
 journal = {5th international carpathian control conference },
 address = {Krakow},
 pages = {1-6},
 ISBN = {83-89772-00-0},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SchlegelM_2004_Stabilityregionsfor},
}