Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Schlegel, M. and Čech, M. : Combining characteristic numbers to reduce the uncertainty of fractional-order process models . Process control ´05, p. 1-6, Slovak University of Technology, Bratislava, 2005.

Abstrakt

The paper extends the authors' previous results where the class of all lag/dead time process models (with integer or fractional order poles) is considered in the case that the following characteristic numbers are given: a) one sample of a process frequency response, b) first three moments of the process impulse response. In both cases, the explicit parameterizations of the value set boundary were provided. In this paper, the simultaneous knowledge of the characteristic numbers a) and b) is assumed and the corresponding upper hard bound of the value set boundary is described. It is shown that combining experimental data a) and b) leads to the significant reduction of a model uncertainty in the frequency domain. Additionally, the investigated results are applied to the robust controller design.

Abstrakt v češtině

Článek navazuje na předchozí výsledky, kde byla uvažována pro identifikaci fractional-order-pole modelů charakteristická čísla a) body frekvenční charakteristiky b) momenty impulsní funkce. Je zde ukázáno, že kombinace těchto charakteristických čísel vede k významnému zmenšení neurčitosti ve frekvenční oblasti.

Detail publikace

Název: Combining characteristic numbers to reduce the uncertainty of fractional-order process models
Autor: Schlegel, M. ; Čech, M.
Název - česky: Kombinování charakteristických čísel pro snížení neurčitosti fractional-order-pole modelů
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 7.6.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Process control ´05
Strana: 1 - 6
ISBN: 80-227-2235-9
Nakladatel: Slovak University of Technology
Místo vydání: Bratislava
Datum: 7.6.2005 - 10.6.2005
/ /

Klíčová slova

robust controller design, fractional order pole models, value set, frequency domain

Klíčová slova v češtině

robustní návrh regulátoru, fractional-order-pole modely, obor hodnot, frekvenční oblast

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SchlegelM_2005_Combining,
 author = {Schlegel, M. and \v{C}ech, M.},
 title = {Combining characteristic numbers to reduce the uncertainty of fractional-order process models},
 year = {2005},
 publisher = {Slovak University of Technology},
 journal = {Process control ?05},
 address = {Bratislava},
 pages = {1-6},
 ISBN = {80-227-2235-9},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SchlegelM_2005_Combining},
}