Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Schlegel, M. and Kvak, L. : Computing value sets for systems with constrained step response . Process control ´05, p. 1-7, Slovak University of Technology, Bratislava, 2005.

Abstrakt

In this paper a novel approach to the step response based design of a robust controller is presented. Instead of a test batch the exactly defined model set containing an infinite number of step responses restricted by a tolerance funnel and some smooth condition is used. More specifically, the step responses from the model set have to pass through some tolerance intervals at a few given time moments. Out of this time moments they are approximated by spline polynomials of the selected order. The main object of this paper is to develop a robust design procedure which is able to cope with this natural model set.

Abstrakt v češtině

Tento článek se zabývá novou metodou návrhu robustního regulátoru založenou na přechodové charakteristice. Místo množiny testovacích systémů je použita exaktně definovaná množina obsahující nekonečné množství přechodových charakteristik, které musí v několika daných časových okamžicích procházet tolerančními intervaly. V ostatních časových okamžicích jsou přechodové charakteristiky aproximovány spline funkcí daného řádu. Hlavním cílem tohoto článku je popis robustní návrhové metody, která umí pracovat s takto přirozeně definovanou množinou přípustných přechodových charakteristik.

Detail publikace

Název: Computing value sets for systems with constrained step response
Autor: Schlegel, M. ; Kvak, L.
Název - česky: Výpočet value setů pro systémy s omezeno přechodovou charakteristikou
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 7.6.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Process control ´05
Strana: 1 - 7
ISBN: 80-227-2235-9
Nakladatel: Slovak University of Technology
Místo vydání: Bratislava
Datum: 7.6.2005 - 10.6.2005
/ /

Klíčová slova

step response, finite input response, value set, robust design, polytope

Klíčová slova v češtině

přechodová charakteristika, konečná impulsní odezva, množinový model, robustnost, polytop

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SchlegelM_2005_Computingvaluesets_1,
 author = {Schlegel, M. and Kvak, L.},
 title = {Computing value sets for systems with constrained step response},
 year = {2005},
 publisher = {Slovak University of Technology},
 journal = {Process control ?05},
 address = {Bratislava},
 pages = {1-7},
 ISBN = {80-227-2235-9},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SchlegelM_2005_Computingvaluesets_1},
}