Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Schlegel, M. and Balda, P. : Řídicí systém mykacího stroje UNICARD 697 . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni (práva k šíření předána REX Controls s.r.o.), 2005.

Abstrakt

Řídicí systém mykacího stroje a přidruženého průtažného zařízení je založen na pokročilých algoritmech zpětnovazebního a kompenzačního řízení. Parametry zákonů řízení jsou automaticky adaptovány podle provozní rychlosti stroje. Regulační subsystém je doplněn diagnostickým subsystémem, který indikuje všechny nestandardní a poruchové stavy stroje. Řídicí systém je provozován na průmyslovém PC vybaveném vstupně-výstupními kartami firmy Advantech Co. a operačním systémem pevného reálného času (hard real-time) Phar Lap ETS firmy Ardence. Algoritmy pracují v řídicím systému REX firmy REX Controls s.r.o. s periodou vzorkování 1 ms.

Abstrakt v češtině

Řídicí systém mykacího stroje a přidruženého průtažného zařízení je založen na pokročilých algoritmech zpětnovazebního a kompenzačního řízení. Parametry zákonů řízení jsou automaticky adaptovány podle provozní rychlosti stroje. Regulační subsystém je doplněn diagnostickým subsystémem, který indikuje všechny nestandardní a poruchové stavy stroje. Řídicí systém je provozován na průmyslovém PC vybaveném vstupně-výstupními kartami firmy Advantech Co. a operačním systémem pevného reálného času (hard real-time) Phar Lap ETS firmy Ardence. Algoritmy pracují v řídicím systému REX firmy REX Controls s.r.o. s periodou vzorkování 1 ms.

Detail publikace

Název: Řídicí systém mykacího stroje UNICARD 697
Autor: Schlegel, M. ; Balda, P.
Název - česky: Řídicí systém mykacího stroje UNICARD 697
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Poloprovoz, ověřená technologie
Nakladatel: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni (práva k šíření předána REX Controls s.r.o.)
/ /

Klíčová slova

carding machine, control system, drawing

BibTeX

@MISC{SchlegelM_2005_Ridicisystem,
 author = {Schlegel, M. and Balda, P.},
 title = {\v{R}\'{i}dic\'{i} syst\'{e}m mykac\'{i}ho stroje UNICARD 697},
 year = {2005},
 publisher = {Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovan\'{y}ch v\v{e}d, Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni (pr\'{a}va k \v{s}\'{i}\v{r}en\'{i} p\v{r}ed\'{a}na REX Controls s.r.o.)},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SchlegelM_2005_Ridicisystem},
}