Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Schlegel, M. and Sobota, J. : Model based predictive controller for industrial practice . MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006, p. 178-184, Západočeská univerzita, Plzeň, 2006.

Abstrakt

This paper describes model based predictive controller with manipulated value constraints. This controller is suitable for substitution of the classical PID controller used in industrial practice. The controlled system is approximated by first order plus dead-time system or second order plus dead-time system or the exact step response sequence can be used as the process model. The other design parameters are the prediction horizon, the control horizon and the complexity of the initial control sequence when the controller works in saturation mode. The so called pulse-step blocking strategy is used for complexity specification. Afterwards the controller works in linear mode based on LQ control.

Abstrakt v češtině

Článek popisuje prediktivní regulátor s omezením akční veličiny. Tento regulátor je vhodný pro náhradu klasických PID regulátorů v průmyslové praxi. Řízený systém je aproximován systémem ve tvaru "první řád plus dopravní zpoždění" nebo "druhý řád plus dopravní zpoždění", též lze jako model použít přesnou diskrétní přechodovou charakteristiku. Další návrhové parametry jsou horizont řízení, horizont predikce a složitost počáteční části řídicí posloupnosti, kdy regulátor pracuje v saturačním módu. Pro určení této složitosti je použita tzv. "puls-skok" blokovací strategie. Dále už regulátor pracuje v lineárním režimu založeném na LQ řízení.

Detail publikace

Název: Model based predictive controller for industrial practice
Autor: Schlegel, M. ; Sobota, J.
Název - česky: Prediktivní regulátor pro průmyslové použití
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 14.12.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006
Strana: 178 - 184
ISBN: 80-7043-508-9
Nakladatel: Západočeská univerzita
Místo vydání: Plzeň
Datum: 14.12.2006 - 16.12.2006
/ /

Klíčová slova

predictive control, constraints, blocking strategy, pulse-step control, moment model set, LQ control

Klíčová slova v češtině

prediktivní řízení, omezení, blokovací strategie, puls-skok řízení, momentový množinový model, LQ řízení

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SchlegelM_2006_Modelbased,
 author = {Schlegel, M. and Sobota, J.},
 title = {Model based predictive controller for industrial practice},
 year = {2006},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita},
 journal = {MATEO - The European Network of Mechatronics Centres and Industrial Controllers 2006},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {178-184},
 ISBN = {80-7043-508-9},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SchlegelM_2006_Modelbased},
}