Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Schlegel, M. and Mertl, J. : New control strategies for heating/cooling processes . Process control 2006, p. 1-12, University of Pardubice, Pardubice, 2006.

Abstrakt

This paper deals with temperature control of processes with electric heaters and fan or water coolers. The typical examples are plastic extrusion processes consisting of a large barrel divided into several constant temperature zones or almost any industrial furnaces. It is important from the control point of view that these processes belong to a class of asymmetrical nonlinear systems with variable dynamics varying according to whether the control mode is heating or cooling. This asymmetry is the reason why commonly used PID controllers often achieve a very limited performance. The paper presents new control strategies based on the sliding mode control and model based predictive control techniques and prototypes of involved controllers with autotuning capabilities.

Abstrakt v češtině

Příspěvek pojednává o regulaci teploty procesů s dvoustavovým topením a dvoustavovým chlazením, kde z důvodu asymetrického chování procesu při topení a chlazení nelze aplikovat PID regulaci. V příspěvku je představen nový robustní regulátor, který pracuje na principu "klouzavého režimu". Jeho hlavní přednosti jsou snadné seřízení a vysoká kvalita regulace. Dále jsou uvedeny výsledky řízení teploty v zónách plastikářském lisu získané reálným nasazením tohoto regulátoru.

Detail publikace

Název: New control strategies for heating/cooling processes
Autor: Schlegel, M. ; Mertl, J.
Název - česky: Nové řídicí strategie pro procesy ohřívání/chlazení
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 13.6.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Process control 2006
Strana: 1 - 12
ISBN: 80-7194-860-8
Nakladatel: University of Pardubice
Místo vydání: Pardubice
Datum: 13.6.2006 - 16.6.2006
/ /

Klíčová slova

temperature control, barel temperature control, injection molding machine, extrusion, model based predictive control, PID control, sliding mode control

Klíčová slova v češtině

regulace teplotních procesů, regulace plastikářského lisu, výroba plastických hmot, prediktivní řízení, PID regulace, regulátor klouzavého režimu

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SchlegelM_2006_Newcontrol,
 author = {Schlegel, M. and Mertl, J.},
 title = {New control strategies for heating/cooling processes},
 year = {2006},
 publisher = {University of Pardubice},
 journal = {Process control 2006},
 address = {Pardubice},
 pages = {1-12},
 ISBN = {80-7194-860-8},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SchlegelM_2006_Newcontrol},
}