Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Schlegel, M. and Mertl, J. : Nový regulátor teploty pro procesy s topením a chlazením . Automatizace, regulace a procesy, p. 39-46, Dimart, Praha, 2006.

Abstrakt

Příspěvek pojednává o regulaci teploty procesů s dvoustavovým topením a dvoustavovým chlazením, kde z důvodu asymetrického chování procesu při topení a chlazení nelze aplikovat PID regulaci. V příspěvku je představen nový robustní regulátor, který pracuje na principu "klouzavého režimu". Jeho hlavní přednosti jsou snadné seřízení a vysoká kvalita regulace. Dále jsou uvedeny výsledky řízení teploty v zónách plastikářském lisu získané reálným nasazením tohoto regulátoru.

Abstrakt v češtině

Příspěvek pojednává o regulaci teploty procesů s dvoustavovým topením a dvoustavovým chlazením, kde z důvodu asymetrického chování procesu při topení a chlazení nelze aplikovat PID regulaci. V příspěvku je představen nový robustní regulátor, který pracuje na principu "klouzavého režimu". Jeho hlavní přednosti jsou snadné seřízení a vysoká kvalita regulace. Dále jsou uvedeny výsledky řízení teploty v zónách plastikářském lisu získané reálným nasazením tohoto regulátoru.

Detail publikace

Název: Nový regulátor teploty pro procesy s topením a chlazením
Autor: Schlegel, M. ; Mertl, J.
Název - česky: Nový regulátor teploty pro procesy s topením a chlazením
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 21.11.2006
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Automatizace, regulace a procesy
Strana: 39 - 46
ISBN: 80-903844-0-4
Nakladatel: Dimart
Místo vydání: Praha
Datum: 21.11.2006 - 22.11.2006
/ /

Klíčová slova

temperature control, barel temperature control, injection molding machine, extrusion, model based predictive control, PID control, sliding mode control

Klíčová slova v češtině

regulace teplotních procesů, regulace plastikářského lisu, výroba plastických hmot, prediktivní řízení, PID regulace, regulátor klouzavého režimu

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SchlegelM_2006_Novyregulator,
 author = {Schlegel, M. and Mertl, J.},
 title = {Nov\'{y} regul\'{a}tor teploty pro procesy s topen\'{i}m a chlazen\'{i}m},
 year = {2006},
 publisher = {Dimart},
 journal = {Automatizace, regulace a procesy},
 address = {Praha},
 pages = {39-46},
 ISBN = {80-903844-0-4},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SchlegelM_2006_Novyregulator},
}